ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 63 No 1 (2020), 52–54

Penile Degloving and Dorsal Dartos Flap Rotation Surgery in the Management of Severe Isolated Penile Torsion in a 6-Year-Old Boy

Zlatan Zvizdic, Emir Milisic, Semir Vranic

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.16
zveřejněno: 18. 05. 2020

Abstract

Penile torsion is a rare congenital anomaly that is usually characterized by a counterclockwise rotation of the penile shaft or glans. Although several surgical techniques for its correction have been proposed, the consensus of choosing the most efficient technique remains controversial. Herein, we report our operational approach that successfully corrected a severe (>90 degrees) isolated penile torsion in the form of penile degloving and dorsal dartos flap rotation surgery.

Klíčová slova: isolated penile torsion; children; surgery; penile degloving; dorsal dartos flap rotation

Creative Commons License
Penile Degloving and Dorsal Dartos Flap Rotation Surgery in the Management of Severe Isolated Penile Torsion in a 6-Year-Old Boy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení