ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 63 No 1 (2020), 25–30

Comparison of Subthreshold 532 nm Diode Micropulse Laser with Conventional Laser Photocoagulation in the Treatment of Non-Centre Involved Clinically Significant Diabetic Macular Edema

Panagiota Bougatsou, Eirini-Kanella Panagiotopoulou, Maria Gkika, Doukas Dardabounis, Aristeidis Konstantinidis, Haris Sideroudi, Irfan Perente, Georgios Labiris

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.12
zveřejněno: 18. 05. 2020

Abstract

Background: The aim of the study was to investigate the effect of the 532 nm (green) diode subthreshold micropulse laser (SML) in the treatment of non-centre involved clinically significant macular edema (CSME) in comparison to the conventional laser photocoagulation (CLP). Methods: A total of 60 eyes of patients diagnosed with non-centre involved CSME were randomly divided into two groups. SML photocoagulation was performed in the first group (G1), while CLP in the second one (G2). Central macular thickness (CMT) and best corrected visual acuity (BCVA) were measured prior to treatment and at 3 and 6 months after intervention. Results: G1 participants had significantly better CMT at 6 months after laser application (p = 0.04) compared to G2. Additionally, CMT in both groups was significantly lower 6 months after laser application in comparison to baseline values (G1: p < 0.001, G2: p = 0.002). Moreover, significant improvement was detected 6 months after SML in G1 regarding BCVA compared to values before laser treatment (p = 0.001). Conclusion: SML was more effective than CLP in reducing CMT and improving BCVA in patients with non-centre involved CSME. Therefore, it seems that SML can be a good substitute for CLP in DME treatment if confirmed in future studies.

Klíčová slova: micropulse laser; subthreshold laser; 532 nm; conventional laser photocoagulation; diabetic macular edema

Creative Commons License
Comparison of Subthreshold 532 nm Diode Micropulse Laser with Conventional Laser Photocoagulation in the Treatment of Non-Centre Involved Clinically Significant Diabetic Macular Edema is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení