ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 57 No 1 (2014)

Multiple Variations of the Superficial Jugular Veins: Case Report and Clinical Relevance

George Paraskevas, Konstantinos Natsis, Orestis Ioannidis, Panagiotis Kitsoulis, Nikolaos Anastasopoulos, Ioannis Spyridakis

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2014.7
zveřejněno: 01. 08. 2014

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694