ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 57 No 1 (2014)

Antioxidative Effect of Epigallocatechin Gallate against D-Galactosamine-Induced Injury in Primary Culture of Rat Hepatocytes

Alena Moravcová, Zuzana Červinková, Otto Kučera, Vojtěch Mezera, Halka Lotková

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2014.1
zveřejněno: 01. 08. 2014

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694