Jak odškodnit holocaust?

Jak odškodnit holocaust?

Kuklík, Jan a kol.

This extensive monograph written by a group of experts from Charles University’s Law Faculty in Prague, headed by Jan Kuklík and René Pet...

Problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění

published: april 2015
recommended price: 450 czk

e-shop