REFLEXE

REFLEXE
Reflexe a journal of philosophy, was founded in 1985 by Ladislav Hejdánek. The first three issues, originaly published in the underground (samizdat) form, were re-issued legally in 1990. The journal then continued as a quarterly and later, in its present form, as a bi-annual. The focus is on original studies in the areas of Philosophy and Theology. While translations of important philosophical essays are also published, preference is given to new publications. Each issue includes reviews of recent philosophical literature from the Czech Republic and abroad.

REFLEXE, Vol 2019 No 56 (2019)

Anaxagorovská próza, rétorizující hippokratovské spisy a otázka předplatónské rétorické teorie
Jiří Klouda

Platón a Aristotelés o boží vládě v obci. Možné zdroje ideje suverenity v řeckém politickém myšlení
Jakub Jinek

Aristotelés o povaze a pohybu nebeské sféry II. O nebi a problém nehybného hybatele
Karel Thein

Funkce složených substancí v rámci Leibnizovy metafyziky
Kateřina Lochmanová

Věčný návrat a periodický čas ve stoické filosofii
Jean-Babtiste Gourinat

Motivace věčného návratu a problém času. K článku J.-B. Gourinata
Karel Thein

„Krása je záře pravdy.“ O klasických paradigmatech krásy: Plótínos – Augustin – Schelling
Werner Beierwaltes

Werner Beierwaltes in memoriam
Lenka Karfíková

Ohlášení brzkého uzavření dohody o věčném míru ve filosofii
Immanuel Kant

Geneze a platnost
Malte Dreyer, Walter Zitterbarth, Hans Joas

Slabé jednání. Od etiky k politice a zase zpátky
Jan Bierhanzl

Všichni jsme bez tváře. K textu J. Bierhanzla
Tereza Matějčková

I. M. Havel, Zápisky introspektora
Juraj Hvorecký

J. Jinek, Obec a politično v Aristotelově myšlení
Stanislav Synek

K. Pacovská, Vina, láska, náhoda
Matej Cibík

P. Prášek, Člověk v šíleném dění světa. Filosofie Gillesa Deleuze
Josef Fulka

M. Joly, La révolution sociologique. De la naissance d’un régime de pensée scientifique à la crise de la philosophie (XIXe–XXe siècle)
Jan Maršálek

Pražská výstava o Janu Patočkovi
Josef Moural

Za Rudolfem Kučerou, disidentem, politickým filosofem, vysokoškolským pedagogem a publicistou
Miroslav Novák

202 x 130 mm
published: 2 x per year
print price: 128 czk
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Download