PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a scientific journal listed in the international prestigious database SCOPUS. The journal is published by Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. The journal focuses on the field of legal history and related topics.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 1 (2022), 77–90

Rozvoj tělovýchovy a sportu v Předlitavsku v právním rámci spolkových zákonů

[Development of Physical Education and Sport of Cisleithania in the Legal Framework of Associations Laws]

Marek Waic

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.5
announced: 05. 04. 2022

abstract

The study deals with the establishment of the gym associations and sports clubs in the context of the development of associations law. In particular, it focuses on creation of gym associations after the fall of the so-called Bach absolutism. The setting up of these associations was based on imperial decree from 1852. The next upswing of founding of gym organizations and sports clubs in the Cisleithania occurred after the adoption of the December Constitution and was based on the Act on Association Law.

keywords: Cisleithania; gym associations; sports clubs

references (7)

1. BRAND, H. H. Německé turnerské jednoty v Praze v pozdní době habsburské monarchie (1861-1914). In: WAIC, M. (ed.). Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu. Praha: Karolinum 2004, s. 23-53.

2. DRAŠAROVÁ, E. Stát, spolek a spolčování. [online]. Dostupné na: http://old.nacr.cz/E-publ/paginae/fulltext/1993/Drasarova.pdf. [cit. 29.11.2021].

3. LAŠTOVKA, M. - LAŠTOVKOVÁ, B. - RATAJ, T. - RATAJOVÁ, J. - TŘIKAČ, J. Pražské spolky. Praha: Scriptorium, 1998.

4. ŠINKOVSKÝ, R. Turnerské hnutí v českých zemích od svých počátků do roku 1918. In: WAIC, M. a kol. Německé tělovýchovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu. Praha: Karolinum 2008.

5. TYRŠ, M. Náš úkol, směr a cíl. Sokol, 1871, 1.

6. VOTAVOVÁ, Š. Dostihový sport a česká společnost. Bakalářská práce. UK FF. Praha, 2012.

7. WAIC, M. Tělesná výchova a sport ve službách české národní emancipace. Praha: Karolinum, 2013.

Creative Commons License
Rozvoj tělovýchovy a sportu v Předlitavsku v právním rámci spolkových zákonů is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
published: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Download