PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a scientific journal listed in the international prestigious database SCOPUS. The journal is published by Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. The journal focuses on the field of legal history and related topics.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 1 (2020), 67–91

Sociální a geografický původ úředníků pražského policejního ředitelství ve druhé polovině 19. století

[The Social and Geographical Origin of Officials of the Prague Police Headquarters in the Second Half of the 19th Century]

Milan Šimandl

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2020.6
published online: 09. 04. 2020

keywords: police officials; Prague; 19th century

references (55)

1. ANONYM. Cizé řády. In: Národní listy, roč. 3, 30. 8. 1863, s. 1.

2. ANONYM. Osobní věstník. In: Národní listy, roč. 4, 7. 10. 1864, s. 1.

3. ANONYM. Vyznamenání. In: Pražský denník, roč. 2, 9. 1. 1867, s. 2.

4. ANONYM. Cís. vyznamenání pro Čechy. In: Pražský denník, roč. 2, 3. 3. 1867, s. 1.

5. ANONYM. Vyznamenání. In: Pražský denník, roč. 2, 12. 6. 1867, s. 3.

6. ANONYM: V c. k. policejním ředitelství. In: Pražský denník, roč. 3, 27. 10. 1868, s. 2.

7. ANONYM. Osobní zprávy. In: Pražský denník, roč. 10, 17. 1. 1875, s. 2.

8. ANONYM. Velké ruské řády. In: Národní listy, roč. 16, 7. 10. 1876, s. 2.

9. ANONYM. Osobní. In: Posel z Prahy, 14. 10. 1877, s. 3.

10. ANONYM. Oumrtí. In: Pražský denník, roč. 18, 18. 8. 1878, s. 3.

11. ANONYM. Osobní. In: České noviny, 5. 6. 1880, s. 2.

12. ANONYM. Osobní. In: Pražský denník, roč. 16, 3. 3. 1881, s. 2.

13. ANONYM. Úmrtí. In: Národní listy, roč. 21, 21. 8. 1881, s. 2.

14. ANONYM. Úmrtí. In: Národní listy, roč. 22, 15. 1. 1882, s. 2.

15. ANONYM. Úmrtí. In: Národní listy, roč. 27, 23. 5. 1887, s. 3.

16. ANONYM. Z Vídně. In: Národní listy, roč. 34, 26. 5. 1894, s. 1.

17. ANONYM. Nový policejní ředitel v Praze. In: Národní listy, roč. 42, 30. 4. 1902, s. 2.

18. ANONYM. K odchodu dvorního rady Marschana na odpočinek. In: Národní politika, roč. 20, 28. 9. 1902, s. 5.

19. BALLNEROVÁ, R. Městské hejtmanství a policejní ředitelství Praha. (archivní pomůcka) Praha: Národní archiv, 1959, s. 8.

20. BASTL, Ondřej. Spojení pražských měst v roce 1784: edice rukopisu č. 322. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2003.

21. C. K. MÍSTODRŽITELSTVÍ. Schematismus pro král. České. Praha: C. k. místodržitelství, 1891.

22. GRAFNETTER, Josef - FANTA, Gustav. Allgemeines Adress- und Handels- Handbuch der Hauptstadt Prag sammt Vorstädten. Praha: Heinrich Mercy, 1871.

23. HELBLING VON HIRZENFELD, Johann. Handbuch des Königreiches Böhmen für das Jahr 1851. Praha: Gottlieb Haase Söhne, 1851.

24. Kol. autorů. Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. Band 3. Vídeň: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1965.

25. Kol. autorů. Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 20. Praha: J. Otto, 1903.

26. LEŠER, Václav. Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí Bubenče, Karlína, Smíchova, Kr. Vinohrad, Vršovic a Žižkova. Praha: nákladem Král. hl. m. Prahy, 1891.

27. MACEK, Pavel - UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. I., Habsburská monarchie (1526-1918). Praha: Themis, 1997.

28. MARŠAN, Robert. Vznik moderní policejní organisace rakouské. Praha: nákl. vl., 1905.

29. PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo správní. Část první. Všeobecná část práva správního. Praha: Jednota právnická, 1905.

30. RIEGER, František Ladislav - MALÝ Jakub (eds.). Slovník naučný. Díl čtvrtý. I - Lžidimitrij. Praha: I. L. Kober.

31. SCHOLZOVÁ, Zuzana. Josef Alois Czech, velitel pražského vojenského policejního strážního sboru (1807 - 1835). In: Středočeský vlastivědný sborník, 2001, s. 19-33.

32. SCHOLZOVÁ, Zuzana. Příběhy rodiny zaměstnanců pražského policejního ředitelství v 19. století. In: Středočeský vlastivědný sborník, 2003, s. 49-70.

33. STUPKOVÁ, Marie - KLEČACKÝ, Martin. Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918. Praha: Národní archiv, 2015.

34. ŠIMANDL, Milan. Zapomenutí právníci: Robert Maršan a jeho otec. Časopis Všehrd [online]. Publikováno 25. 5. 2014 [cit. 2018-12-23]. Dostupné z: https://www.vsehrd.cz/clanek/zapomenuti-pravnici-robert-marsan-a-jeho-otec_aef380f3-b102-44df-b0eb-a7e5d3c593c6

35. Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hlavního města Prahy I., Referát IV, popisní, Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910.

36. Archiv hlavního města Prahy, fond Sbírka matrik, sign. BBČ N16, BBČ O23, DUCH Z8, FR O8, OS O11, JAK O7, JAK O8, JCH N23, JCH O13, JCH O14, JCH O20, JIL O9, JK O13, KAR N12, KAR N13, KAR N14, KAR O5, KAR O6, MIK N18, MIK N19, MIK O4, PE N23, PMS N5, PMV O4, SM N11, STR N6, STR N7, ŠT N17, ŠT N25, ŠT O11, ŠT O12, ŠT O13, ŠT O14, TO N11, TO N8, TO O10, TRS N11, TRS N5, TRS O5, VIN N3, VIN O1, VIN O3, VIT N11, VO N14, VO N15, VO O10, VRŠ O2, VRŠ O3, ZBR O13.

37. Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inv. č. 1.

38. Diözesanarchiv Graz Seckau, fond Matriken, Graz – Hl. Blut, Taufbuch XXV.

39. Sterbebuch 103-05, Wien 08 Maria Treu, Taufbuch 01-026.

40. Moravský zemský archiv v Brně, fond Sbírka matrik, sign. 6762, 10662, 11034, 13058, 16874.

41. Národní archiv, fond Policejní ředitelství I, konskripce.

42. Národní archiv, fond Prezidium policejního ředitelství, kart. 1800, sign. 26/1.

43. Národní archiv, fond Židovské matriky, inv. č. 507, Hostouň.

44. Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Matriky, sign. 5/8 Bílina, 17/11 Česká Kamenice, 33/5 Dolní Hamr, 55/18 Hrušovany, 69/7 Klášterec n. Ohří, 74/1 Konojedy, 97/6 Mašťov, 125/13 Přísečnice, 134/48 Židovice, 145/6 Řehlovice, 150/8 Staré Křečany.

45. Státní oblastní archiv v Plzni, fond Sbírka matrik západních Čech, sign. Dolany 05, Domažlice 28, Horažďovice 16, Horažďovice 27, Manětín 20, Mariánské Lázně 02, Němčice 05, Nové Mirovice 05, Stod 06, Stříbro 07, Sušice 11, Švihov 07, Velichov 06.

46. Státní oblastní archiv v Praze, fond Sbírka matrik a průvodní listinný materiál, Středočeský kraj, sign. Beroun 12, Brandýs n. Labem 10, Čestlice 08, Jílové u Prahy 13, Keblov 08, Kutná Hora 14, Mladá Boleslav 14, Mníšek p. Brdy 11, Nové Strašecí 21, Rakovník 07, Rakovník 22, Ratboř 02, Řevničov 04, Říčany 09, Štolmíř 07, Tuklaty 06, Zlatníky 19, Žíželice 02.

47. Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Sbírka matrik Jihočeského kraje, sign. České Budějovice (sv. Mikuláš) 15, České Budějovice (sv. Mikuláš) 20, Český Krumlov 31, Čížová 6, Jindřichův Hradec 8, Jindřichův Hradec 12, Milevsko 8, Opařany 1, Písek 14, Písek 15, Písek 39, Strakonice 13, Tábor 18, Třeboň 32, Velká Chyška 6.

48. Státní oblastní archiv v Zámrsku, fond Sbírka matrik Východočeského kraje, sign. 51-16, 51-17, 51-3509, 99-13, 117-16, 120-3, 120-4, 142-13, 187-3380, 1135, 1305, 2188, 3767, 5069, 5229.

49. Zemský archiv v Opavě, fond Sbírka matrik Severomoravského kraje, sign. Př. I 8.

50. Dekret dvorské kanceláře ze dne 18. 1. 1807, Reife- und Diäten- Normale für Staatsbeamte.

51. Vyhláška č. 142/1850 čes. z. z., základové zřízení úřadů policejních.

52. Vyhláška č. 35/1851 čes. z. z., kterou se ustanovuje působnost c. kr. městského hejtmanství v policejním obvodu Pražském.

53. Nařízení č. 166/1852 ř. z., pro všechny země korunní, týkajíc se pojmenování úřadů policejních.

54. Vyhláška č. 5/1868 čes. z. z., kterým se prohlašují základní pravidla k uspořádání policejní působnosti cís. Král. ředitelství policejního v Praze a obecního zastupitelstva královského hlavního města Prahy.

55. Zákon č. 47/1873 ř. z., jenž se týče upravení příjmů úředníků státních službu konajících.

Creative Commons License
Sociální a geografický původ úředníků pražského policejního ředitelství ve druhé polovině 19. století is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X