AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica (Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica) is a multidisciplinary academic journal focused on the humanities with more than 50 years of tradition.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, and EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2019 No 2 (2019)

Předmluva
Marie Klimešová, Richard Biegel

Umění, karikatura, publikum a veřejnost: Poznámky k vídeňské Secesi
Roman Prahl

Mariánská úcta a nástěnné malby v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Bernardina Sienského v Olomouci na Bělidlech
Vladěna Pavlíková

Symbolika námětu „Zvěstování Panně Marii“ v rámci strategie umělecké sebereprezentace nazarénských malířů. Koncepce Franze Pforra, Johanna Friedricha Overbecka a jejich pokračovatelů v Čechách: Josefa Vojtěcha Hellicha a Josefa Mánesa
Jan Řezáč

Jana Skalická: tvorba a její reflexe ve fotografii
Anna Davidová

Konec umění?
Eva Drexlerová

Homosexualita a staré umění: poznámky k interpretaci mužských renesančních portrétů
Liubov Marsova

Vnímat, myslet, číst – perceptuální a konceptuální možnosti analýzy umění
Eliška Koryntová

Teoretické modely působení umělecké intence na diváka a jejich experimentální ověření
Petr Adámek

K čemu je kritika na světě?
Anežka Bartlová

Jak číst strop? Možnosti vnímání šablonové malby v prostoru středověkého kostela
Eva Csémyová

Za hranicemi jazyka. K teorii umění Susanne Langerové
Tereza Hadravová

Umění, vnímání a vizuální myšlení v kontextu teorií Rudolfa Arnheima
Šárka Jendraššák

Via activa a via contemplativa vo vybraných interpretáciách renesančných diel Erwinom Panofskym
Stanislava Kustrová

Konceptuální přístup v tématu zobrazování křížové cesty
Hana Lamatová

Umění jako bdělý sen. Kritika revidované definice umění Arthura C. Danta
Šárka Lojdová

Neurovědy a renesanční teorie umění
Liubov Marsova

Číst akční umění. Texty vázající se k uměleckým akcím 60.–80. let 20. století v Československu
Zdislava Melicharová Ryantová

Třetí oko historika/historičky umění
Eva Skopalová


published: 2 x per year
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Download