AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) is an academic journal published by Charles University. It publishes scholarly articles in a large number of disciplines (English, German, Greek and Latin, Oriental, Romance and Slavonic studies, as well as in phonetics and translation studies), both on linguistic and on literary and cultural topics. Apart from articles it publishes reviews of new academic books or special issues of academic journals.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, and ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 1 (2019), 107–113

Význam překladatelské kritiky a její vliv na českou překladatelskou estetiku

[The importance of translation criticism and its influence on Czech translation aesthetics]

Petr Kabelka

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2019.10
announced: 31. 10. 2019

abstract

This paper presents the results of a project called Kritika překladu včera, dnes a zítra (subproject of the project Bohemistika: moderní filologie v 21. století of IGA 2018). The focus of this subproject were translation quality assessment and methods which can be employed as a basis for analysis of translated texts. The aim was to apply a new translation quality assessment model based on the model created by Lance Hewson using diverse types of translated texts. The three presented studies are concerned with the analysis of audiovisual translation (namely film subtitles), poetry translation (namely Japanese poetic form tanka) and translation of pragmatic texts (namely official documents of the European Union). All of the above-mentioned works employ the same theoretical framework which is designed not only for academic analyses but also for the use in public space, i.e. for instance in journalistic texts (reviews of translated texts etc.).

keywords: translation studies; translation quality assessment; translation criticism; translation analysis

references (10)

1. <bez popisu>

2. Hewson, Lance (2011) An approach to translation criticism: Emma and Madame Bovary in translation. Philadelphia: John Benjamins Pub. Company. CrossRef

3. Houžvičková, Milena a Jana Hoffmannová (2012) Čeština pro překladatele: základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

4. Kabelka, Petr (2018) 'Cesta do fantazie ve dvou dekádách: Translatologická analýza oficiálních překladů', Jazykovědné aktuality, 56(3-4): 79-96.

5. Levý, Jiří (1957) České theorie překladu, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.

6. Levý, Jiří (2012) Umění překladu. Praha: Apostrof.

7. Nováková, Eva (2019) 'Využití kontrastivní analýzy v kritice překladu (na příkladu textů Evropské unie)', Studie z aplikované lingvistiky, 10(1): [v tisku].

8. Murasaki, Šikibu (1971) Zenjaku Gendži monogatari džókan, Tokio: Kadokawa šoten: https://www.aozora.gr.jp/cards/000052/files/5016_9758.html?fbclid=IwAR2qoJppWPj_c8U8TvXCqCD3PBUw-Dy7i7uVsh-NABkKlOECQkFkXBTvoSM (access: 30. 5. 2019)

9. Murasaki, Šikibu (2002) Příběh prince Gendžiho, přeložil Karel Fiala, Praha: Paseka.

10. Wenzel, Jakub (2019) 'Japonská poezie tanka: Dvojí přístup českých překladatelů', Svět literatury [v tisku].

Creative Commons License
Význam překladatelské kritiky a její vliv na českou překladatelskou estetiku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


published: 4 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Download