AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) is an academic journal published by Charles University. It publishes scholarly articles in a large number of disciplines (English, German, Greek and Latin, Oriental, Romance and Slavonic studies, as well as in phonetics and translation studies), both on linguistic and on literary and cultural topics. Apart from articles it publishes reviews of new academic books or special issues of academic journals.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, and ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2016 No 2 (2016), 125–135

The end of school year on the stage of Jesuit schools in the Bohemian Province

Magdaléna Jacková

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2016.23
announced: 05. 05. 2016

abstract

The study deals with 17th and 18th century Jesuit school dramas from Bohemian lands that were played in Jesuit colleges at the end of the school year. This event was initially connected with awarding the best students and staging one play, performed by selected students from all the classes. By the 1670s, another practice prevailed in Bohemian, Austrian and Hungarian province: thenceforth, each class rehearsed a piece of their own. The main purpose of this article is to compare three tragedies written in the 50s of the 17th century by Arnold Engel (1620–1690) with some plays from the 18th century and to show, if and how the mentioned change is reflected in the structure of the dramas and in their style. Konec školního roku na jevištích jezuitských škol v české provincii Studie se zabývá bohemikálními jezuitskými dramaty ze 17. a 18. století, určenými pro závěr školního roku. Tato událost byla na jezuitských gymnáziích původně spojená se slavností, na níž získávali nejlepší žáci ceny. Součástí této slavnosti byla také inscenace divadelní hry, v níž vystupovali vybraní žáci všech tříd. V poslední třetině 17. století však došlo v české provincii ke změně – stalo se zvykem, že místo jedné rozsáhlé hry vystoupila každá třída s kratším kusem, který napsal její učitel. Cílem této studie je prozkoumat tři tragédie, které napsal v 50. letech 17. století Arnoldus Engel (1620–1690), porovnat je s vybranými texty z 18. století a ukázat, zda a jak se zmíněná změna v těchto dramatech odráží.

keywords: Jesuit school theatre; Arnoldus Engel; Neo-Latin drama


published: 4 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Download