AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) is an academic journal published by Charles University. It publishes scholarly articles in a large number of disciplines (English, German, Greek and Latin, Oriental, Romance and Slavonic studies, as well as in phonetics and translation studies), both on linguistic and on literary and cultural topics. Apart from articles it publishes reviews of new academic books or special issues of academic journals.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, and ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2015 No 2 (2015), 77–90

The presentation and functions of selected bathing scenes in Nonnos’ Dionysiaca

Anna Maria Lasek

published online: 22. 07. 2015

abstract

The presentation and functions of selected bathing scenes in Nonnos’ Dionysiaca The Dionysiaca by Nonnos of Panopolis includes many episodes from everyday life of Greek mythological characters. Among other things related to issues of this kind, Nonnos mentions the bathing scenes of male, and in particular of female characters. For an instance, the author mentions the new-born Dionysus who is being bathed. Also, there are numerous scenes depicting females taking a bath (e.g. Artemis, Nicaea, Semele, Persephone). As for male bathing scenes, it is Morrheus’ bath that is especially worth-noting. The article, after having given a general division of the bathing scenes included in the Dionysiaca, analyses their composition and meaning in the context of the poem. It mostly focuses on the activities related to taking a bath and the importance of hygiene and nakedness. The conclusion demonstrates the most important differences between Nonnos and Homer in regard to the descriptions of bathing scenes. Představení a funkce vybraných scén koupání v Nonnových Dionýsiakách Dionýsiaka Nonna z Panopole obsahují řadu epizod z každodenního života postav řecké mytologie. Mezi jinými podobnými tématy u Nonna najdeme i scény koupele mužských a zejména ženských postav. Uvádí například scénu koupání novorozeného Dionýsa nebo četné popisy žen v lázni (např. Artemidy, Níkaie, Semelé nebo Persefoné). Z popisů mužských koupelí je nejzajímavější Morrheova. Článek nabízí obecnou typologii scén koupele v Dionýsiakach, rozebírá jejich stavbu a význam v kontextu celé básně. Zaměřuje se zejména na činnosti spojené s koupelí a na význam hygieny a nahoty. Závěrečná část ukazuje nejdůležitější rozdíly mezi líčením koupelí u Nonna a u Homéra.

keywords: Nonnos of Panopolis; Dionysiaca; Bathing Scenes; Late Greek Epic Poetry

230 x 157 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Download