AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 2 (2012), 164–178

On the Number of Handedness Groups

Jan Štochl, Tim Croudace

announced: 04. 02. 2015

abstract

On the Number of Handedness Groups There is a considerable debate among laterality researchers with respect to whether handedness is a continuous or categorical trait, and if the latter, how many handedness groups should be distinguished. This study addresses a statistical test of this issue. Finite mixture modelling was used to determine the number of handedness groups based on handedness data. Two datasets are used to present differences between the healthy population and patients with PD. Three handedness groups can be distinguished in both populations; however, the pattern of handedness is clearly different in patients with Parkinson's disease. Analýza latentních tříd dotazníků laterality Mezi odbornou veřejností se v posledních několika letech živě debatuje, zda-li je rukovost (handedness) svou povahou spíše intervalová či kategorická, a pokud kategorická, kolik skupin z hlediska rukovosti je vhodné rozlišovat. Tento článek řeší tuto problematiku ze statistického pohledu. Analýza latentních tříd je použita jako prostředek k testování počtu homogeních skupin z hlediska rukovosti. V empirické části jsou analyzovány a srovnávány datové soubory zdravé populace (n = 1526) a populace parkinsoniků (n = 476). Výsledky ukazují, že z hlediska rukovosti je u obou populací nejvhodnější rozlišovat 3 skupiny; nicméně interpretace těchto skupin je u populace parkinsoniků odlišná.

keywords: Finite mixture modelling; latent class analysis; handedness; Parkinson’s disease analýza latentních tříd; lateralita; Parkinsonova nemoc

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download