AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 2 (2012), 146–155

Conceptualization of Methods Designed to Evaluation Service Quality in Sport

Jan Šíma, Tomáš Ruda

announced: 04. 02. 2015

abstract

Conceptualization of Methods Designed to Evaluation Service Quality in Sport This article represents conceptualizations of several methods designed for evaluating service quality in sport with reference to literature which was used as a source. The attention was exclusively focused on methods where customers on the basis of their own subjective opinion evaluate the service quality. The subject of evaluation was to define theoretical concepts of services whose quality is measured; also called the behavioral domain. The methods SERVQUAL and Brady’s model including a specific proposal for conceptualization of this method for fitness area were introduced in detail, including graphic illustration of conceptualization. Článek představuje konceptualizace několika metod určených k hodnocení kvality služeb ve sportu s odkazem na literaturu, ze které je čerpáno. Pozornost byla věnována výhradně metodám, kde kvalitu poskytovaných služeb posuzují zákazníci na základě svého subjektivního hodnocení. Předmětem posouzení a vzájemného komparace bylo zejména vymezení teoretických konceptů služeb, jejichž kvalita je měřena (tzv. behavioral domain). Podrobněji, včetně grafického znázornění konceptualizace, byly v práci představeny metody SERVQUAL a Bradyho model včetně konkrétního návrhu konceptualizace této metody pro prostředí fitness.

keywords: review; behavioral domain; Brady's model; Bradyho model; SERVQUAL model; fitness

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download