AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 2 (2012), 76–87

The Variability Parameters of Anaerobic Endurance in Special Preparation and Competition Periods in 17–18 Year Old Ice-hockey Players

Urszula Szmatlan-Gabryś, Tomasz Gabryś, Arkadiusz Stanula, Zbygniew Stajak

announced: 04. 02. 2015

abstract

The Variability Parameters of Anaerobic Endurance in Special Preparation and Competition Periods in 17–18 Year Old Ice-hockey Players The objective of the present study was to assess the changes of anaerobic capacity level in hockey players, members of Polish National Team (18-year old or younger) during 7-month preparation period for World Championship. The study group included 26 hockey players (17–18-year old), members of Polish National Team in ice hockey and at the same time students of Sport Ice Hockey School of Polish Federation of Ice Hockey in Sosnowiec. On the basis of analysis of changes observed in parameters values of 30-s test performed on cycle ergometer, a considerable increment of energetic cost of performed work before the direct preparation period for World Championship was noted. The obtained increment of power and total work performed was not adequate to the energetic cost. The employment of a single 30-s exercise test performed on cycle ergometer for the purpose of anaerobic endurance assessment is limited. This test however may be used in diagnostics of effectiveness of anaerobic processes. Variabilita parametrů anaerobní vytrvalosti 17–18letých hokejistů během specializované části přípravného a soutěžního období Cílem studie bylo posoudit změny úrovně anaerobní kapacity hokejistů, členů reprezentačního družstva Polska do 18 let, v průběhu sedmiměsíční přípravy na Mistrovství světa. Výzkumný soubor tvořilo 26 hokejistů (věk 17–18 let), členů reprezentačního družstva Polska a zároveň studentů Sportovní hokejové školy Polské federace ledního hokeje v Sosnowieci. Na základě analýzy změn v hodnotách parametrů třicetisekundového testu prováděného na bicyklovém ergometru před závěrečnou přípravou na MS bylo zjištěno značné zvýšení energetického výdaje při vykonané činnosti. Dosažený přírůstek výkonu a celkové množství vykonané práce neodpovídalo energetickému výdaji. Využití třicetisekundového testu na bicyklovém ergometru k hodnocení anaerobní vytrvalosti je omezené. Tento test však lze využívat při diagnostice efektivity anaerobních procesů.

keywords: anaerobic endurance; ice-hockey; training periods anaerobní vytrvalost; lední hokej; tréninkové období

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download