AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 1 (2012), 65–75

Differences between Men and Women in Self-Assessment of Abilities to Handle Stress Situations

Jaroslav Dvorský, Miloš Fiala, David Vondrášek

announced: 04. 02. 2015

abstract

Differences between Men and Women in Self-Assessment of Abilities to Handle Stress Situations The ability to perceive the surrounding world realistically is one of the descriptive characteristics of the human personality. Subjective judgments about one’s own competencies for certain activities are referred to as aspiration. This study investigates male-female differences in self-assessment before and after exposure to stress during a five-day sojourn in a challenging environment where subjects had to provide their basic needs by their own efforts. The subjective responses of the experimental subjects were compared with expert evaluations. Subjective rating was the main diagnostic method. The identified differences are interpreted by means of the Big Five personality inventory. Diference v sebehodnocení vlastních kompetencí ke zvládání zátěžových situací mezi muži a ženami Schopnost reálného pohledu na svět kolem sebe je jednou z popisných charakteristik lidské osobnosti. Subjektivní soudy týkající se vlastní způsobilosti k nějaké činnosti označujeme pojmem aspirace. Studie se zabývá zjišťováním odlišností mužů a žen v sebehodnocení před a po zátěžové expozici, kterou tvořil pětidenní pobyt v neznámém prostředí a nutnost zajišťovat si základní životní potřeby vlastními silami. Subjektivní reakce pokusných osob byly konfrontovány s expertním hodnocením. Hlavní diagnostickou metodou bylo subjektivní škálování. Zjištěné odlišnosti jsou interpretovány prostřednictvím osobnostního inventáře Big Five.

keywords: sex differences; limit performance; aspiration; stress sexuální rozdíly; limitní výkon; aspirace; zátěž

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download