AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 227–236

A New Method for the Measurement of Ground Reaction Forces During Ice Hockey Skating

Petr Šťastný, Petr Kubový, František Lopot

published online: 04. 02. 2015

abstract

A New Method for the Measurement of Ground Reaction Forces During Ice Hockey Skating The measurement of ground reaction forces (GRF) is considered as a standard complement of kinematic analysis of most movements (Jelen 2006). In sport is measured in many disciplines such as athletics or volleyball (Meldrum, Hilton et al., 2004; Klenerman 2006). Less frequent and technically more difficult is to measure interaction forces during the ice hockey (Pearsall, Turcotte et al., 2000; Dewan 2004; Tyler J. Stidwill 2010). In the laboratory of extreme loading (BEZ) was developed a special measuring device “a measuring skates“ to measure the GRF during the ice hockey skating (Šťastný, Kubový et al., 2010). The measuring skate measure separately two components of interaction forces (GRF as reducible) and it can be synchronized with other measuring devices. This new measuring device created in BEZ laboratory has been synchronized with technology Footscan Insole®. There have been done several pilot measurements, which examined the interpretability of survey outputs from “measurement skates” together with the 2D kinematic record and Footscan Insole® technology. The result of synchronization a “measuring skate” with other measuring technology is the ability to record interaction forces on the skate boot with the distribution of plantar pressures. It is thus allowed to research the interaction of forces in the foot-skate-surface interactiv system, or causes a discomfort arising from the use of skates. The 2D skating record can be evaluated together with changes in local dynamic plantar pressures and size of the loading forces on the skate’s blade. Nová metoda měření reakčních sil podložky během bruslení v ledním hokeji Měření reakčních sil podložky (GRF) je považováno za standardní doplněk kinematické analýzy u většiny pohybů. Ve sportu je měřeno v mnoha disciplínách jako je atletika nebo volejbal (Meldrum, Hilton et al., 2004; Klenerman, 2006). Méně časté a technicky obtížnější je měření interakčních sil během ledního hokeje (Pearsall, Turcotte et al., 2000; Dewan, 2004; Tyler J. Stidwill, 2010). Pro měření GRF u pohybů na ledové ploše v ledním hokeji byla v laboratoři Biomechaniky extrémní zátěže (BEZ) vyvinuta speciální měřící brusle (Šťastný, Kubový et al., 2010), která měří samostatně dvě složky interakčních sil (přepočitatelné jako GRF) a je možné ji synchronizovat s dalším měřícím zařízením. V laboratoři BEZ, bylo toto nově konstruované měřící zařízení synchronizováno s technologií Footscan Insole®. Poté bylo provedeno několik pilotních měření, které prověřili interpretovatelnost zjišťovaných dat z „měřící brusle“ současně s 2D kinematickým záznamem a technologií Footscan Insole®. Výsledkem synchronizací „měřící brusle“ s další měřící technikou je možnost záznamu reakčních sil na botě brusle společně s rozložením plantárních tlaků. Je tak umožněn výzkum interakce sil v systému noha-brusle-podloží, či příčin diskomfortu vznikajícím při používání bruslařských bot. Kinogram bruslení tak může být doplněn o záznam dynamických změn lokálních plantárních tlaků a velikosti zátěžových sil na noži brusle.

keywords: dynamometrics; measuring skates; Footscan Insole®; ice-hockey dynamometrie; měřící brusle; Footscan Insole®; lední hokej

157 x 230 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download