AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 86–95

The Optimal Load for Achieving Maximum Output Power – Bench Press for Trained Athletes

Richard Billich, Karel Jelen

announced: 04. 02. 2015

abstract

The Optimal Load for Achieving Maximum Output Power – Bench Press for Trained Athletes This study is focused on finding the optimum load weight needed for the maximum mechanical power output during pressure exercise on a bench (bench press). The main objective is to identify the maximum load weight (% 1RM), with which the sample reaches the maximum mechanical power output (% Pmm) during bench press exercise (BP). Results are recorded separately during the measurement and can help to determine the optimal load during strength training. A group of 15 highly trained athletes took part in the research, examined using experimental methods and measured with 3D kinematic and dynamic motion analysis. The group performed strength test with mechanical power output being easured at 0, 10, 30, 50, 70, 90 and 100% of one – recurrent maximum (1RM). Determined data was edited in Qualisys Track Manager and Visual Basic 3D / RT (C-Motion, Rockville, MD, USA) software.Maximal mechanical power output during the bench press exercise was achieved in the set of test subjects with a relative percentage of the load weight equal to 52% of 1RM. Optímální zátěž pro dosažení maxima výstupního výkonu – bench press u trénovaných sportovců Tato studie je zaměřena na hledání optimální hmotnosti zátěže, se kterou je dosahováno maximálního mechanického výstupního výkonu během cviku tlak v lehu na lavičce (bench press). Hlavním cílem je identifikovat maximální hmotnost zátěže (% 1RM), se kterou výběrový soubor dosahuje maximálního mechanického výstupního výkonu (% Pmm) při cvičení bench press (BP). V průběhu měření jsou výsledky jednotlivě zaznamenány a mohou pomoci ke stanovení optimální zátěže při silovém tréninku. Výzkumu se zúčastnila skupina patnácti vysoce trénovaných sportovců. Za použití experimentálních metod a měření pomocí 3D kinematické a dynamické analýzy pohybu. Skupina vykonávála silový test, u kterého byl měřen mechanický výstupní výkon s 0, 10, 30, 50, 70, 90 a 100 % jednoho – opakovacího maxima (1RM). Determinovaná data byla upravována v programech Qualisys Track Manager a Visual 3D Basic/RT (C-motion, Rockville, MD, USA). Při cvičení bench press bylo maximálního mechanického výstupního výkonu dosahováno u souboru testovaných osob, s relativním procentem hmotnosti zátěže 52 % jednoho opakovacího maxima.

keywords: optimal weight load; output power; kinematic motion analysis; dynamic motion analysis; 3D motion analysis optimální zátěž; výstupní výkon; kinematická analýza pohybu; dynamická analýza pohybu; 3D analýza pohybu

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download