AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 68–77

Customer Perception of Service Quality in Sport

Jan Šíma, Tomáš Ruda

announced: 04. 02. 2015

abstract

Customer Perception of Service Quality in Sport This article is a review of literature related to the study of service quality in sport. It is aimed mainly at services that are provided by recreational sport institutions, such as fitness and wellness centres. This work gives current theoretical findings about service quality perception within the recreational sport industry. It introduces models and methods most frequently used in professional literature for a better understanding of sport services constructs and better evaluation of their quality. These models are based on current service quality perception, although service quality is a multidimensional and hierarchical construct. The study considers conceptual differences in research concerning the area of service quality. It gives a complete conceptual framework for other researchers in the area of sport management, as well as specialists. Zákazníkovo vnímání kvality služeb ve sportu Tento článek přináší přehled literatury (This article is a review of the literature) vztahující se ke studiu kvality služeb ve sportu. Zaměřuje se zejména na služby, které poskytují svým zákazníkům rekreační sportovní zařízení, jako jsou například fitness a wellness centra. Práce poskytuje dosavadní teoretické poznatky o vnímání kvality služeb v rekreačním sportovním průmyslu. Představuje modely a metody, které jsou v odborné literatuře nejčastěji využívány pro lepší pochopení konstruktů sportovních služeb a k hodnocení jejich kvality. Tyto modely jsou založeny na současném vnímání kvality služeb, tedy že kvalita služeb je vícerozměrný a hierarchický koncept (multidimensional and hierarchical construct). Studie je určena k zamyšlení se nad koncepčními rozdíly ve výzkumech v oblasti kvality služeb. Poskytuje komplexní koncepční rámec pro další výzkumníky v oblasti sportovního managementu i pro odborníky z praxe.

keywords: review; sport; fitness; service; quality; customer review; sport; fitness; služby; kvalita; zákazník

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download