AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 1 (2011), 16–25

Biodynamic Diagnostics of the Explosive Power of the Lower Extremities: A Case Study

Milan Čoh, Milan Žvan

announced: 04. 02. 2015

abstract

Biodynamic Diagnostics of the Explosive Power of the Lower Extremities: A Case Study In many sports, vertical and drop jumps are an important exercise resource in an athlete’s power training. This study aimed to establish the main dynamic and kinematic parameters that generate the efficiency of countermovement jump and drop jump, and establish the EMG activation of leg and back muscles. In the experimental procedures, one elite athlete triple jumpers took part. M. gastrocnemius medialis is one of the most important muscles in the production of mechanical energy in the kinetic chain. This is a two-joint muscle and can transfer energy between its segments. One-joint muscles generate the initial mechanical energy for vertical jumps, whereas two-joint muscles control the intramuscular coordination and the final vertical impulse. In a drop jump from 40 cm the ankle joint sustains the highest loading, followed by the knee joint and the hip joint. Based on this information the training process can be far more accurately programmed and controlled in terms of power. Biodynamická diagnostika explozivní síly dolních končetin: případová studie V mnohých sportech jsou vertikální výskoky a seskoky důležitým zdrojem silového tréninku sportovců. Studie se zaměřila na určení hlavních dynamických a kinematických parametrů, které generují účinnost opačných pohybů – výskoků a seskoků a stanovení aktivace EMG nohou a zádových svalů. Experimentálnímu sledování byla podrobena elitní sportovkyně, trojskokanka. M. gastrocnemius medialis je jedním z nejdůležitějších svalů pokud jde o produkci mechanické energie v kinetickém řetězci. Jedná se o dvou-kloubový sval a může přenášet energii mezi jejími segmenty. jedno-kloubové svaly generují počáteční mechanickou energii při vertikálních skocích, zatímco dvou-kloubové svaly řídí mezisvalovou koordinaci a závěrečný vertikální impuls. Při seskoku z výšky 40 cm nejvyšší zatížení je udržováno v hlezenním kloubu, následuje kolenní a kyčelní kloub. Na základě těchto informací může být tréninkový proces daleko přesněji programován a z hlediska rozvoje síly řízen.

keywords: biomechanics; dynamic; kinematic; EMG; countermovement jump; drop jump biomechanika; dynamické a kinematické parametry pohybu; EMG; výskok; seskok

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download