AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 46 No 2 (2010), 120–133

The Analysis of Specific Determinants of Sports Brand and Its Value

Jana Petráčková

announced: 04. 02. 2015

abstract

The Analysis of Specific Determinants of Sports Brand and Its Value Nowadays the sports brand plays an essential role in the sports industry and is one of the key factors for marketing strategies development. This article provides a theoretical background regarding sports brand, sports brands’ value and methods of the brand value measurement. Furthermore, based on these theoretical backgrounds, specific determinants of sports brand are analyzed and the brand value of most valuable global sports brands is specified. Brand value measurement is a very complicated issue that continuously develops and therefore, there exist several methods of brand value measurement. For the purposes of this article are applied three acknowledged methods of brand value measurement, namely methods according to Interbrand, BrandZ and Forbes. Analyzed is not only the value of sports business brands but also the value of brands of sports teams, athletes and events. The awareness of the brand value is significant especially for the creation of sponsorship programs, obtaining contributions from sponsors, for the licensing programs preparation, for ticketing and other business activities. Moreover, a strong and valuable brand contributes to canvassing loyal customers, gaining competitive advantage, obtaining business partners and sponsors, ensuring financial stability and to the resistance to economic recessions and crises. Analýza specifických determinantů sportovní značky a její hodnoty V současnosti hraje sportovní značka na poli sportovního průmyslu nepostradatelnou roli a je jedním z klíčových faktorů pro tvorbu marketingových strategií. Tento článek poskytuje teoretická východiska týkající se samotné sportovní značky, hodnoty sportovních značek a metod jejího měření. Na základě těchto teoretických východisek je provedena analýza specifických determinantů sportovní značky a vymezena hodnota nejhodnotnějších globálních sportovních značek. Měření hodnoty značky je velice komplikovanou záležitostí, která se kontinuálně vyvíjí, a proto existuje několik metod na měření hodnoty značky. Pro účely tohoto článku jsou použity tři uznávané metody měření hodnoty značky, a to metoda dle Interbrand, BrandZ a Forbes. Analyzována je nejen hodnota značek společností činných v oblasti sportu, ale také hodnota značek sportovních klubů, sportovních událostí a samotných sportovců. Znalost hodnoty značky je důležitá především pro tvorbu sponzorských programů, získávání příspěvků od sponzorů, přípravu licenčních programů, prodej lístků a pro další obchodní aktivity. Silná a hodnotná značka mimo jiné přispívá k získávání loajálních zákazníků, docílení konkurenční výhody, získávání obchodních partnerů a sponzorů, zajištění finanční stability a odolnosti vůči ekonomickým recesím a krizím.

keywords: sports brand; brand value; brand value measurement; sport marketing sportovní značka; hodnota značky; měření hodnoty značky; sportovní marketing

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download