AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 4 (2021), 93–105

Principle of the Affirmative Duty of Public Administration in the Face of COVID-19 Pandemics – in Relation to the Act on the State of Natural Disaster of 18 April 2002

Iwona Niżnik-Dobosz

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.40
announced: 07. 12. 2021

abstract

In view of the obligation of affirmative duty of public administration in the timely way, the author of this paper is verifying the thesis that failing to meet this obligation, in Poland, during the COVID-19 epidemic, the Council of Ministers did not introduce the state of natural disaster regulated by the Constitution and the natural disaster management act.

keywords: State of natural disaster (legal status); natural disaster (factual circumstances); COVID-19 epidemic (factual circumstances); state of epidemic (legal status); state of epidemic risk (legal status); Constitution of the Republic of Poland

references (15)

1. BŁAŚ, A. - BOĆ, J. - JEŻEWSKI, J. - BOĆ, J. (eds.). Administracja publiczna. Wrocław: Kolonia Limited, 2003, pp. 230-241.

2. BOĆ, J. Wyrównanie strat wynikłych z legalnych działań administracji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.

3. BOĆ, J. (ed.). Prawo administracyjne. Wrocław: Kolonia Limited, 2004, p. 143.

4. DOBOSZ, P. Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, pp. 83-90.

5. FILIPEK, J. (ed.). Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego. Zeszyty Naukowe UJ, DCXXVII. Prace Prawnicze, No. 99. Warszawa - Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Uniwersytet Jagielloński, 1982, pp. 63-69.

6. FILIPEK, J. Prawo administracyjne: instytucje ogólne. Część I. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1995, p. 24.

7. FILIPEK, J. Prawo administracyjne: instytucje ogólne. Część II. Kraków: Kantor Wydawnictwo Zakamycze, 2001, pp.73-85.

8. FLORCZAK-WĄTOR, M. Niekonstytucyjność ograniczeń praw i wolności jednostki wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej państwa. Państwo i Prawo. 2020, No. 12, p. 6.

9. KURZĘPA, E. Stan epidemii a stan klęski żywiołowej- rozważania w kontekście bezpieczeństwa państwa. Przegląd Prawa Publicznego. 2021, No. 5, pp. 8-9.

10. ŁĘTOWSKA, E. Za głupstwa królów płacą ich narody - indemnizacja w czasie zarazy (cz. I). In: konstytucyjny.pl [online]. 12. 5. 2020 [cit. 2021-08-07]. Available at: https://konstytucyjny.pl/za-glupstwa-krolow-placa-ich-narody-indemnizacja-w-czasie-zarazy-cz-i/.

11. NIŻNIK-MUCHA, A. Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji RP. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, Kancelaria Sejmu, 2014, pp. 155-158.

12. OCHENDOWSKI, E. Prawo Administracyjne: część ogólna. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2018, pp. 189-229.

13. PECYNA, M. Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za ograniczenia praw i wolności w czasie epidemii COVID-19. Państwo i Prawo. 2020, No. 12, pp. 23-37.

14. TULEJA, P. Ustawa o stanie klęski żywiołowej czy ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (polemika). In: Monitor Konstytucyjny: Konstytucja, Państwo, Prawo [online]. 10. 4. 2020 [cit. 2021-08-07]. Available at: http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/13404.

15. ZACHARKO, I. -MATAN, A. - ŁASZCZYCA, G. (eds.). Ewolucja prawnych form administracji publicznej: księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008.

Creative Commons License
Principle of the Affirmative Duty of Public Administration in the Face of COVID-19 Pandemics – in Relation to the Act on the State of Natural Disaster of 18 April 2002 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download