AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 3 (2019), 9–19

Nový trend: omezování a vylučování působnosti orgánů ochrany přírody pro účely povolování stavebních záměrů

[New Trend: Limitation and Exclusion of Powers and Scope of Natural Protection Authorities for the Purpose of Permitting of Building Projects]

Vojtěch Stejskal

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.24
announced: 19. 09. 2019

abstract

The paper deals with legislative changes related to the process of permitting various building projects. Their goal in the present legislation as well as in the upcoming legislation is to simplify and speed up proceedings of permitting building projects. The author focuses on the legislation parts that affect the scope and powers of environmental protection authorities, especially the nature conservation authorities. The aim of the paper is to point out the controversial laws and the laws that are being prepared with regard to the scope of authorities in the field of nature protection for the building permit process and to carry out their critical analysis.

keywords: nature conservation authorities; opinion; binding opinion; building project; building act; public interest

references (17)

1. DAMOHORSKÝ, M. Nové a nejnovější české stavební právo ve vztahu k ochraně životního prostředí. In Staša, J., Rajchl, J. (eds.) Sondy do stavebního práva. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, edice Sborníky 72, 2018

2. FRANKOVÁ, M. Změny v právní úpravě ochrany přírody při umisťování staveb a změnách využití území. České právo životního prostředí č.3/2017 (45),

3. STAŠA, J., RAJCHL, J. (eds.) Sondy do stavebního práva. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, edice Sborníky 72, 2018

4. STEJSKAL, V. Komentář k zákonu o ochraně přírody a krajiny. Praha: Wolters Kluwer, 2016

5. STUDNIČKA, M. Nový stavební zákon aneb rychlost nade vše? In: Právní rozhledy, 9/2019.

6. SVOBODA, P. Jak nepřestavět české stavební právo, Česká pozice, ceskapozice.lidovky.cz, 2019.

7. ŠABATOVÁ, A. Záminka pro omezování práv. Lidové noviny, 6.3.2019.

8. VOMÁČKA, V. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1.vydání. Praha: C.H.Beck, 2018.

9. Stanovisko pracovní komise legislativní rady vlády pro návrh věcného záměru stavebního zákona ze dne 27.května 2019 čj. 393/19.

10. Důvodová zpráva k poslaneckému návrhu sněmovní tisk č.321/0

11. Petr Svoboda a kol. Otevřený dopis vládě proti novému stavebnímu zákonu. Ekolist.cz, 23. 4. 2019. Dostupné [online] z: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-svoboda-a-kol.otevreny-dopis-vlade-proti-novemu-stavebnimu-zakona.

12. content/galerie-souboru/komise-pro-zivotni-prostredi/Akademie_ved_Stanovisko-KZP-k-priprave-noveho-stavebniho-zakona.doc.

13. International council on monuments and sites (ICOMOS). Otevřený dopis ze dne 19. 2. 2019. Dostupné [online] z: http://www.icomos.cz/images/prohlaseni/2019/prohlaseni-cnkicomos-rekodifikace.pdf

14. nález ÚS sp.zn.IV.ÚS 254/02 ze dne 28.1.2003

15. nález ÚS sp.zn.34/03 ze dne 13.12.2006

16. nález ÚS sp.zn.256/2010 ze dne 8.7.2010

17. nález sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ze dne 25. 9. 2018.

Creative Commons License
Nový trend: omezování a vylučování působnosti orgánů ochrany přírody pro účely povolování stavebních záměrů is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download