AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 3 (2018), 91–101

Nacistická okupace českých zemí jako pokus o destrukci české a československé státnosti

[Nazi occupation of the Czech Lands as an attempt to destroy Czech and Czechoslovak statehood]

Pavel Maršálek

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.21
published online: 03. 09. 2018

abstract

The article examines the Nazi occupation of the Czech Lands and more particularly, the way it attempted to destroy Czech and Czechoslovak statehood. The author shows what the occupation was like from the legal perspective and how its consequences were borne during the Nuremberg Trial. He endeavours to avoid some pitfalls, which lawyers and legal theorists still encounter as they reflect on the events that unfolded then.

keywords: Czech statehood; Czechoslovak statehood; Nazi occupation of Czech Lands; Protectorate Bohemia and Moravia; Nuremberg Trial

references (41)

1. ARBURG, A. von – STANĚK, T. (eds.): Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945 – 1951. Středokluky, 2010.

2. BECKMANN, R.: Hitlerova válka proti Československu ve světle mezinárodního práva. Praha, 1948.

3. BRANDES, D.: Češi pod německým protektorátem. Praha, 1999.

4. BRANDES, D.: Exil v Londýně 1939 – 1943. Praha, 2003. KUKLÍK, J.: Londýnský exil a obnova československého státu 1938 – 1945. Praha, 1998.

5. BRYANT, Ch.: Praha v černém. Praha, 2012.

6. Československo a Norimberský proces. Praha, 1946.

7. DELPLA, F.: Norimberský proces. Praha, 2009.

8. Dokumenty ke studiu mezinárodního práva. Praha, 1931.

9. DRÁBEK, J.: Okupace Československa a mezinárodní právo. Dnešek, 1947, č. 4.

10. FINK, P.: Hnědá bestie. Brno, 1945.

11. FRANK, K. H.: Čechy a Morava v Říši. Praha, 1941.

12. GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. XV a, b. Praha – Litomyšl, 2006 – 2007.

13. HEYDECKER, J. – LEEB, J.: Norimberský proces. Praha, 2007.

14. HEYDRICH, L.: Můj život s Reinhardem. Praha, 2012.

15. HOBZA, A.: Přehled mezinárodního práva válečného. Praha, 1946.

16. Chtěli nás vyhubit. Praha, 1961.

17. IRVING, D.: Norimberk: Poslední bitva. Praha, 2009.

18. JANEČKOVÁ, E.: Státoprávní uspořádání Protektorátu Čechy a Morava (1939 – 1945). Plzeň, 2013.

19. KÁRNÝ, M. – MILOTOVÁ, J. – KÁRNÁ, M. (eds.): Protektorátní politika Reinharda Heydricha. Praha, 1991.

20. KÁRNÝ, M. – MILOTOVÁ, J. – MORAVCOVÁ, D. (eds.): Anatomie okupační politiky hitlerovského Německa v „Protektorátu Čechy a Morava“. Sborník k problematice dějin imperialismu, 21, 1987.

21. KÁRNÝ, M. – MILOTOVÁ, J. (eds.): Od Neuratha k Heydrichovi. Na rozhraní okupační politiky hitlerovského Německa v „Protektorátu Čechy a Morava“. Sborník archivních prací, 39, 1989.

22. KOJECKÝ, J.: Protektorát Čechy a Morava. Úvaha ze srovnávací pravovědy. Všehrd, 1939, č. 4.

23. KRÁL, V.: Pravda o okupaci. Praha, 1962.

24. KRULIS-RANDA, J. S.: Podstatou evropského soužití je hledání pravdy. Odsun Němců z Československa jako poučení? In: JIRÁSKOVÁ, V. – SUCHÁNEK, R. (eds.): Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. Praha, 2004.

25. KÜPPER, R.: Karl Hermann Frank (1898 – 1946). Praha, 2012.

26. KURAL, V. – RADVANOVSKÝ, Z. a kol.: „Sudety“ pod hákovým křížem. Ústí nad Labem, 2002.

27. KURAL, V.: Češi, Němci a mnichovská křižovatka. Praha, 2002.

28. LINHARTOVÁ, L. – MĚŠŤÁNKOVÁ, V. – MILOTOVÁ, J. (eds.): Heydrichova okupační politika v dokumentech. Praha, 1987.

29. MARŠÁLEK, P.: Opatření vojenské správy v prvním měsíci nacistické okupace českých zemí (15. 3. – 15. 4. 1939). Právněhistorické studie, 37, 2005.

30. MARŠÁLEK, P.: Pod ochranou hákového kříže. Praha, 2012.

31. MORÁVEK, J.: Okupace Československa a mezinárodní právo. Dnešek, 1947, č. 9.

32. PÁNEK, J. a kol.: Idea českého státu v proměnách staletí. Praha, 2008. Dále viz MACHOVEC, M.: Česká státnost. Praha, 2005.

33. PASÁK, T.: Pod ochranou říše. Praha, 1998.

34. PAVLÍČEK, V.: O české státnosti I–III. Praha, 2002 – 2009.

35. TÁBORSKÝ, E.: Okupace Československa a mezinárodní právo. Dnešek, 1947, č. 5.

36. TAUCHEN, J. – SCHELLE, K. (eds.): Státoprávní vztahy českého státu a Římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj. Ostrava, 2012.

37. TESAŘ, J.: Mnichovský komplex. Praha, 2000.

38. TOMSA, B.: Právo mezinárodní I. Bratislava, 1930, s. 112 an.

39. TVARUŽEK, B.: Okupace Čech a Moravy a vojenská správa (15. březen až 15. duben 1939). Historie a vojenství, 1992, č. 3.

40. UHLÍŘ, J. B.: Protektorát Čechy a Morava v obrazech. Praha, 2008.

41. VOŠTA, L.: O německé okupaci českých zemí za druhé světové války. Právník, 1947, s. 65–73.

Creative Commons License
Nacistická okupace českých zemí jako pokus o destrukci české a československé státnosti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download