AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 3 (2018), 31–47

100 let vztahu státu s církvemi, 100 let křivd a svárů

[100 years of relationship among state and churches, 100 years of grievances and feuds]

Petr Karola

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.17
published online: 03. 09. 2018

abstract

How can be the development of the relationship between the Czech state and churches and religious societies characterized in the period since the establishment of the restored Czech statehood in the year 1918 to the present? The author of this article focuses on the historical genesis of the often complicated relationship between Czech society and churches and the Roman Catholic Church in particular. The author tries to describe the centennial development of particular approaches of political representation from the formation of the Czechoslovakia up to now which deals with the question of separation and public supervision over the churches and other religious societies including their funding.

keywords: the relationship between church and state; churches and religious societies; historical genesis

references (18)

1. BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem: okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945. 2. vyd. čes. jaz. Praha: Prostor, 2000.

2. HALAS, František X. Fenomén Vatikán: idea, dějiny a současnost papežství: diplomacie Svatého stolce: České země a Vatikán. 2., rozš. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013

3. HALAS, František X. Fenomén Vatikán: idea, dějiny a současnost papežství: diplomacie Svatého stolce: České země a Vatikán. 2., rozš. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013

4. HRDINA, Ignác, Antonín. Vztahy státu a církve v České republice v letech 1990 - 1999. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2007

5. KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin. Praha: Zvon, 1991

6. KAPLAN, Karel. Stát a církev v Československu v letech 1948-1953. Brno: Doplněk, 1993

7. KAROLA, Petr. Problematika tzv. Církevních restitucí po roce 1989. Praha, 2014. Diplomová práce. Karlova univerzita v Praze. Právnická fakulta. Katedra ústavního práva.

8. KOLÁŘ, Petr. Myšlenka odluky státu a církve v období vzniku první Československé republiky. In: KOLÁŘ, Petr. In omnibus caritas. K poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece. Praha: Karolinum, 2002

9. KOLÁŘ, Petr: Regnum, Sacerdotium Et Ordo Universalis. Praha, 2002. Dizertační práce. Karlova univerzita v Praze. Fakulta sociálních studií

10. KONÍČEK, Jiří. Modus vivendi v historii vztahů Svatého stolce a Československa: církevněě-politický vývoj v letech 1918-1993. 1. vydání. Olomouc: Společnost pro dialog církve a státu, 2004

11. KŘÍŽ, Jakub; VALEŠ, Václav. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013

12. MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. přeprac. vyd.,(v nakl. Leges vyd. první). Praha: Leges, 2010

13. PAVLÍČEK, Václav. O české státnosti: úvahy a polemiky.3/ Demokratický a laický stát. Praha: Karolinum, 2009

14. PŘIBYL, Stanislav: Český zákon o církvích z roku 2002 a jeho změny in: Revue církevního práva 3/2006

15. SURMANOVÁ, Kateřina. Hlavní investice katolické církve: Cenné papíry a nemovitosti ze dne 22. 12. 2016. ceskapozice.lidovky.cz [online]. 2016. Dostupný z: http://ceskapozice.lidovky.cz/hlavni-investice-katolicke-cirkve-cenne-papiry-a-nemovitosti-pun-/tema.aspx?c=A161219_173411_pozice-tema_lube

16. TRETERA, Rajmund, Jiří. Stát a církve v České republice. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002

17. VALEŠ, Václav. Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989. 1.vyd. Brno: Moravsko-slezská křesťanská akademie, 2009

18. <bez popisu>

Creative Commons License
100 let vztahu státu s církvemi, 100 let křivd a svárů is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download