AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

We are pleased to share that the AUC Geographica was awarded an Impact Factor of 0.6 in the 2022 Journal Citation Reports™ released by Clarivate in June 2023. AUC Geographica ranks (JCI) in Q3 in Geography.

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: WOS, EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Journal metrics 2022

Web of Science
Impact factor (JCR®): 0.6
Journal Citation Indicator (JCI): 0.24
Rank (JCI): Q3 in Geography

Scopus
Cite Score: 1.1
Rank (ASJC): Q3 in Geography, Planning and Development; Q3 in General Earth and Planetary Sciences

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 44 No 1 (2009), 125–144

The Global Distribution of Adventists and Mormons in 2007

Daniel Reeves

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.66
published online: 02. 06. 2019

abstract

This research explores and compares the worldwide spatial distribution of two relatively young and, in many ways, similar Christian churches, the Seventh‑day Adventist Church and the Church of Jesus Christ of Latter‑day Saints. I explore the respective churches’ distributions and seek explanations for differences between them, in light of the spatial distribution of the world’s total population, by considering the origins of both Christian denominations as well as policies and practices that shaped their international diffusion. The findings of this research demonstrate the role of religion in processes of globalization and give a unique, comparative look at two dynamic and increasingly influential religious communities. Rozmístění adventistů a mormonů ve světě v roce 2007 Článek v celosvětovém měřítku zkoumá rozdíly v prostorovém rozmístění dvou relativně mladých a v mnoha ohledech podobných církví, Církve adventistů sedmého dne a Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Článek vychází ze dvou směrů výzkumných otázek: 1. Jak se vyvíjela a šířila hnutí adventistů a mormonů od svých počátků do podoby mezinárodních náboženských společenství? (proces difuze) a Jak se liší aktuální rozmístění adventistů a mormonů ve světě? 2. Které mechanismy utvářely rozdíly v rozmístění příslušníků těchto dvou církví? Obě církve byly založeny v severovýchodních státech USA během 19. století. Postupně se rozšířily a ke konci roku 2007 evidovaly podobný počet členů po celém světě (Adventisté: 15 660 347, Mormoni: 13 193 999). V obou případech se jedná o křesťanské církve, které zdůrazňují mj. druhý příchod Ježíše Krista a zdravou výživu. Vzhledem ke sdíleným počátkům a současné velikosti církví, předpokládá nulová hypotéza u obou církví podobný prostorový vzorec. Následující analýza srovnává rozmístění adventistů a mormonů ve světě. Autor využívá kartogramy, které mění velikost územních jednotek na základě daného jevu (tzv. density‑equalizing maps), v tomto případě podílu adventistů či mormonů na populaci jednotlivých států světa. Prostorová distribuce adventistů je poměrně rovnoměrná, v případě mormonů sledujeme koncentrickou distribuci s centrem na západě Spojených států, kde církev sídlí. Vysvětlení odlišností v absolutním i relativním zastoupení adventistů a mormonů v jednotlivých zemích je třeba hledat v rozdílné historii církví, uplatňovaných politikách a praktikách, které ovlivnily šíření jejich myšlenek. Významným příkladem je tzv. mormonský sionismus, kde mormonští vůdcové vyzvali všechny mormony k tomu, aby se přistěhovali do Údolí solného jezera v Utahy a vybudovali tam silné komunity. Tato výzva, která platila až do roku 1911, hrála velkou roli v difuzi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.

keywords: Adventists; diffusion; geography of religion; Mormons

Creative Commons License
The Global Distribution of Adventists and Mormons in 2007 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 200 czk
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Download