AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

We are pleased to share that the AUC Geographica was awarded an Impact Factor of 0.6 in the 2022 Journal Citation Reports™ released by Clarivate in June 2023. AUC Geographica ranks (JCI) in Q3 in Geography.

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: WOS, EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Journal metrics 2022

Web of Science
Impact factor (JCR®): 0.6
Journal Citation Indicator (JCI): 0.24
Rank (JCI): Q3 in Geography

Scopus
Cite Score: 1.1
Rank (ASJC): Q3 in Geography, Planning and Development; Q3 in General Earth and Planetary Sciences

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 44 No 1 (2009), 103–123

Leaving Parental Home in Selected Central European Countries

Lucie Kynčilová

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.65
published online: 02. 06. 2019

abstract

The article examines leaving parental home in selected Central European countries: The Czech Republic, Poland and former German Democratic Republic. Women born in 1952−1972/1982 were analysed. The topic is first discussed theoretically and conceptually. It gives the basic overview of the life course perspective and of the concept of transition to adulthood. The Fertility and Family survey data were analysed using survival analysis. The aim of the study is timing of leaving parental home and analyzing the predictors of leaving parental home. Although the Central European countries did not offer extreme differences in demographic behaviour, specific similarities and differences in timing, especially in predictors of leaving home, had been expected and found afterwards. Přechod do dospělosti: Odchod dětí z domova rodičů ve vybraných zemích střední Evropy Cílem tohoto článku bylo postihnout problematiku přechodu do dospělosti, potažmo proces odchodu dětí z domova rodičů ve vybraných zemích střední Evropy. Pro analýzu byla použita data z mezinárodního šetření Fertility and Family Survey, konkrétně se jednalo o ženy narozené v období 1952–1972/82. Země Česká republika, Polsko a Východní Německo byly vybrány záměrně. Tyto země po dlouho dobu 40 let zažívaly shodný politický systém. Na druhou stranu měla každá z vybraných zemí odlišný historický vývoj. Hlavním cílem bylo na základě výše zmíněných faktorů nalézt shody a odlišnosti v časování odchodu z domova rodičů. Mezi nejvýznamnější zjištění náleží zaprvé to, že v Polsku dochází k odchodu od rodičů později a že přibližně jedna třetina žen neodešla vůbec z domova rodičů. Naopak ve Východním Německu ženy odcházely z domova rodičů v mladším věku. Tato událost byla ve Východním Německu částečně propojena s další událostí přechodu do dospělosti, s prvním soužitím s partnerem, avšak nesouvisela do takové míry s uzavřením manželství. Pro český vzorek žen bylo naopak typické, že odcházely z domova relativně brzy po dosažení plnoletosti. Událost odchodu od rodičů byla však výrazně spjata s prvním soužitím s partnerem a zároveň s manželstvím. U všech třech souborů žen bylo zjištěno, že počet sourozenců a vzdělání v době odchodu dětí od rodičů byly faktory se silným vlivem na odchod dětí od rodičů.

keywords: transition to adulthood; leaving home; life course; Central Europe; survival analysis

Creative Commons License
Leaving Parental Home in Selected Central European Countries is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 200 czk
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Download