AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

We are pleased to share that the AUC Geographica was awarded an Impact Factor of 0.6 in the 2022 Journal Citation Reports™ released by Clarivate in June 2023. AUC Geographica ranks (JCI) in Q3 in Geography.

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: WOS, EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Journal metrics 2022

Web of Science
Impact factor (JCR®): 0.6
Journal Citation Indicator (JCI): 0.24
Rank (JCI): Q3 in Geography

Scopus
Cite Score: 1.1
Rank (ASJC): Q3 in Geography, Planning and Development; Q3 in General Earth and Planetary Sciences

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 44 No 1 (2009), 83–102

Changing Religious Structure of the Population and the Secularization in the Carpatho‑Pannonian Area during the 20th Century

Károly Kocsis

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.64
published online: 02. 06. 2019

abstract

The Carpatho‑Pannonian Area is both religiously and ethnically the most diverse region of the present‑day Europe. This area has to be considered the scene of competition between Western and Eastern Christianity since the 9th century. The religious spatial structure closely connected with the natural and social environment, mainly with the ethnic structure, with the traditional life style of the population, with the ‘soul of the people’ was radically changed during the last century. In the second half of 20th century an abrupt change occurred in the state-church relations, when secularisation accelerated during the atheistic, anticlerical communist period. Following the collapse of the communist regime a trend of slowing down secularisation and considerable religious revival has been observed. This paper attempts to outline the main changes and the present state of the religious structure during the last century. Změny religiózní struktury obyvatelstva a sekularizace v karpatsko‑panonském regionu během 20. století Karpatsko‑panonský region je v současné Evropě nábožensky i etnicky jednou z nejvíce diverzifikovaných oblastí. Toto území bylo utvořeno během soutěžení východního a západního křesťanství v 9. století. Plošné rozmístění náboženských struktur bylo úzce spojeno s přírodním a sociálním prostředím, tedy hlavně s etnickou strukturou, tradičním způsobem života, resp. „duší obyvatel“. Ve 20. století však došlo k radikálním změnám. Druhá polovina 20. století se vyznačovala rychlými změnami vztahu státu a církve, když proces sekularizace byl ještě více urychlen v ateistickém a anticírkevním komunistickém období. Po zhroucení komunistických režimů došlo ke zpomalení trendu sekularizace a částečně také k náboženské obnově společnosti. Tato studie se pokouší zjistit hlavní změny religiózních struktur současných států ve 20. století na karpatsko‑panonském území.

keywords: Carpatho-Pannonian Area; geography of religions; secularization; religious pluralization

Creative Commons License
Changing Religious Structure of the Population and the Secularization in the Carpatho‑Pannonian Area during the 20th Century is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 200 czk
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Download