Awards

Magnesia Litera 2004 – Best Books of the Year


2004 – Magnesia Litera za poezii – Šiktanc, Karel – Zimoviště

Most Beautiful Book of the Year


2006 – Učebnice pro školy všech stupňů – edice Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
2002 – Knihy o výtvarném umění a obrazové publikace – Nešlehová, Mahulena: Jan Koblasa
2001 – Vědecká a odborná literatura – Kavka, František – Petráň, Josef: History of Charles University
1999 – Knihy o výtvarném umění a obrazové publikace – Vošahlíková, Pavla: Zlaté časy české reklamy
1998 – Knihy o výtvarném umění a obrazové publikace – Horyna, Mojmír: Jan Blažej Santini–Aichel: Život a dílo
1997 – Vědecká a odborná literatura – Verner, Miroslav: Encyklopedie starého Egypta

Hlávka Foundation Awards


2002 – Klener, Pavel: Klinická onkologie
2001 – Sochor, Antonín: Klasická matematická logika
1999 – Schwabik, Štefan: Integrace v R
1999 – Mařatka, Zdeněk: Gastroenterologie

Award of the Rector of Charles University in Prague

2006 - Royt, Jan: Slovník biblické ikonografie
Bobková-Valentová, Kateřina: Každodenní život žáka jezuitského gymnázia
2003 – Klener, Pavel a kol. – Vnitřní lékařství (v deseti svazcích)
Holub, František V. – Obecná a magmatická petrologie
Rector's Special Award: Hořejší, Jiří – Fundamentals of electroweak theory
2002 – Míšková, Alena: Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945
Royt, Jan: Středověké malířství v Čechách
Ferda, Jiří: Výpočetní tomografie
2001 – Švec, Luboš: Československo a pobaltské státy 1918–1939
Petráň, Josef – Šachová, Blanka: Promotio doctoralis A. I. Schamsky
2000 – Wittlich, Petr: Sochařství české secese
Nečas, Emanuel: Obecná patologická fyziologie
1999 – Klener, Pavel: Vnitřní lékařství
1998 – Durman, Karel: Útěk od praporů
1997 – Velký sociologický slovník I.–II.

Awards from the Autumn Book Fair in Havlíčkův Brod


2007 – Šerých, Jiří: Michael Rentz fecit.
2004 – Piťha, Petr: Paměť a naděje
2003 – Royt, Jan: Středověké malířství v Čechách