print copy e-book
Když se řekne veřejné mínění...
SLON – Studijní texty

Když se řekne veřejné mínění...

[When it comes to public opinion...]