print copy e-book
Fantastická data ve veřejné politice a jak je využít
SLON – Studijní texty

Fantastická data ve veřejné politice a jak je využít

[Fantastic Data in Public Policy and How to Use Them]