Blog

Vánoční tipy 2023

01. 12. 2023 Dominika Světlá, photographer Vladimír Šigut

Vybrali jsme několik titulů, které by neměly uniknout Vaší pozornosti a jistě udělají pod stromečkem radost každému knihomolovi!

Město v bouři

Biegel, Richard

Překotné formování metropole otřáslo téměř vším, co staleté město do té doby představovalo. Práce proto sleduje nejen zrod a prosazení nových idejí, ale také čím dál silnější vědomí památkové hodnoty města, které v roce 1971 vyvrcholí jeho prohlášením za Pražskou památkovou rezervaci. Bylo-li to možné, dostávají v textu slovo přímo aktéři jednotlivých diskusí a ideových bojů. Jejich prostřednictvím lze nejlépe pochopit nejen dobové postoje a dilemata, ale také hlubokou vnitřní kontinuitu, která se s odstupem let ukazuje jako mnohem významnější, než by se z klipovitého střídání architektonických stylů i politických režimů mohlo na první pohled zdát.


Žádnému milovníkovi architektury by také v knihovně neměla chybět kniha Barokní architektura v Čechách [Macek, Petr – Biegel, Richard – Bachtík, Jakub (ed.)].

Město v bouři se čte coby jakási odborně-dobrodružná literatura. Na stovkách fotografií, podrobných plánech, a hlavně ve fakty nabitém textu rekonstruuje Richard Biegel další a další utkání mezi těmi, již chtěli město dynamicky měnit, a těmi, kteří namítali, že by se to mělo dělat s rozvahou. Praha není obraz, který lze neustále přemalovávat, dá se přirovnat spíš k mědirytině. Jakmile se něco nepovede, už s tím nejde moc dělat – a že takových realizací bylo.“ Jan H. Vitvar (Respekt 49/2022)

Richard Biegel byl 3. prosince 2022 hostem pořadu Z metropole, jeho záznam si můžete pustit zde.

Dílo 9

Šiktanc, Karel

Devátým svazkem se uzavírá Dílo Karla Šiktance. Jeho uspořádání a postupné vydání před více než dvaceti lety iniciovalo a básníkovi nabídlo Nakladatelství Karolinum. Závěrečný svazek zahrnuje texty vzniklé v letech 2014–2019, vydané nejprve v jednotlivých sbírkách a nyní shromážděné v knize Dílo 9. Svazek obsahuje sbírky Na Knížecí (Pražská preludia), Horniny, Ubírati se, Opovážení a je doplněn devíti básněmi z let 2020–2021 v oddílu Z pozůstalosti. Celek završuje příloha sestavená z reprodukcí originálních strojopisů i rukopisů posledních básní.

Dílo 9 Karla Šiktance i celý vydavatelský projekt zakončuje bilanční ediční komentář literárního historika Jiřího Brabce. Tento doslov si můžete přečíst zde.

8. června se uskutečnilo uvedení posledního svazku Díla Karla Šiktance za účasti editora Jiřího Brabce, básníka Petra Hrušky a literárního kritika Jaromíra Slomka. Moderovala Adéla Petruželková, interpretace básní Šimon Krupa. Záznam z besedy si můžete poslechnout na našem Soundcloudu.


Pro nejmenší doporučujeme Šiktancovu veršovanou knihu Spadl buben do kedluben nebo pohádkové knihy Hrad Svícen a Hora Zlodějka.

Husitská revoluce I

Šmahel, František

Třetí, přepracované a doplněné vydání Husitské revoluce uznávaného medievisty Františka Šmahela se do rukou čtenářů dostává ve dvou svazcích a v nové grafické podobě. První díl tohoto titulu objasňuje kořeny českého reformního hnutí a jeho vývoj počínaje novými duchovními proudy v době panování císaře Karla IV. přes kazatelské působení i kostnické mučednictví Jana Husa až po společenské otřesy na konci vlády Václava IV.

Úryvek z knihy si můžete přečíst zde.

Zvířata a jejich lidé

Lenderová, Milena (ed.)

„Ve zdejším prostředí průkopnická kniha o nespočtu významných rolí, které konkrétní reálná zvířata zastávala v běhu našich dějin a ta fiktivní v lidské imaginaci.“ Jan Lukavec (Respekt, literární příloha, 26. 6. 2023)

Historie, která v posledním více než půlstoletí zažila několik paradigmatických obratů, přidala nedávno další – obrat, kterému se říká animal turn: zvířata, která až dosud hrála v zorném úhlu historiků spíše okrajovou úlohu, se začala drát do jeho centra. Oprávněně, vždyť se na vývoji lidské civilizace aktivně podílela – poskytovala lidem potravu, materiál na oděv i obydlí, stála u zrodu jejich primární logistiky, budila kladné i záporné emoce. Inspirovala k uměleckým dílům, poskytovala podívanou a zábavu. Brát v potaz kategorii „zvíře“ znamená uvažovat v kontextu politiky, ekonomiky, náboženství, společnosti i kultury.

Kniha Zvířata a jejich lidé, jeden z prvních pokusů integrovat animal turn do české historiografie, nabízí řadu pohledů na vztah lidí a zvířat. Předkládá způsoby, jimiž lidé své zvířecí souputníky zobrazovali, všímá si jejich chovu a zužitkování, jejich „léčivé síly“, zvířat v roli darů, společníků a přátel.

Za pozornost stojí i další knihy paní profesorky Lenderové, které se u čtenářů těší velké oblibě. Předchozí knihu Ženy s kufříkem a nadějí autorka představila v následujícím videu:

Milovníkům historie také doporučujeme 20minutový rozhovor Mileny Lenderové a Petra Wohlmutha.

Ne-lidská fotografie

Zylinska, Joanna

Ne-lidská fotografie hledá koncepční rámec pro takové pochopení obrazových médií, jejich vizuality a percepce, jaké odpovídá situaci, kde člověk nefiguruje jako objekt, aktér ani adresát. V tomto ohledu jsou totiž klasické teorie fotografie, které se zaměřují na indexikalitu nebo pěstují konvenční narativ člověk versus stroj, už bez užitku. Zylinska proto přesouvá pozornost na ne-reprezentativní aspekty fotografické tvorby. S jejich pomocí představuje fotografii jako životodárnou sílu, formativní životní činnost i médium, které má moc adekvátně reagovat na mezní situaci, v níž se lidstvo a tato planeta ocitají.


Přednášku polské teoretičky nových médií Joanny Zylinské při příležitosti uvedení prvního českého překladu jejího díla Ne-lidská fotografie můžete zhlédnout zde.

Zelená svatozář

Kohák, Erazim

Slavná kniha Erazima Koháka představuje významný vklad do diskuse o ekologické etice. Začíná pohledem na vztah lidstva k ostatním obyvatelům země, „zvířatům“, ve vší jeho krutosti, něze a dvojznačnosti. Z rozboru těchto vztahů přechází autor k zamyšlení nad vztahem lidstva k přírodě jako celku. Provádí čtenáře soudobými představami o přírodě a její hodnotě. Kniha dále obsahuje přehled strategií ekologického aktivismu – jak strategií „subjektivizujících“ (praktické „flanelové“ přístupy, hlubinná ekologie atd.), tak „objektivizujících“, které hledají kořen krize v objektivních podmínkách života na Zemi (teorie GAIA, sociobiologie, systémová teorie). V závěrečné kapitole čtenář nalezne osobní názory a vyznání autora.

Nevíte si s výběrem rady? Přijďte se poradit do našeho kamenného Knihkupectví Karolinum nebo věnujte dárkovou poukázku na nákup knih.