PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Psychologie pro praxi (Psychology for Practice) is academic journal focused on practical applications of psychological research and theory, particularly in psychology of work and organization, social psychology, and psychology of education.

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI, Vol 54 No 2 (2019), 51–58

Pedagogicko-psychologická poradenská péče v České republice a Velké Británii

[Pedagogical-psychological counseling care in the Czech Republic and Great Britain]

Tereza Kolečková

DOI: https://doi.org/10.14712/23366486.2021.2
announced: 23. 03. 2021

abstract

The article compares pedagogical-psychological counselling care in the Czech Republic and Great Britain. As early as the end of the 19th century, the first laboratories began to appear in some states to provide advice on the education and training of students. After the First World War, the then Czechoslovakia also joined them. The text presents and describes two types of counselling facilities in the Czech Republic, as well as educational care centers. It also introduces counselling and counselling for pupils with special educational needs in the UK. The article concludes with a description of personal experience from an internship at Brighton Metropolitan College and their ability to provide counselling care.

keywords: counselling; pedagogical-psychological counselling; special pedagogical center; counselling; psychological care

references (26)

1. ALS: Additional Learning Support for 16+ college students: Helping you make the most of your time at college.(n.d.). In GBMC.AC.UK. [Vyhledáno 5. 1. 2020 na https://www.gbmc.ac.uk/student-support/studentservices/additional-learning-support].

2. Family Lives: What are special educational needs. (n.d.). In Family lives. [Vyhledáno 4. 1. 2020 na https://www.familylives.org.uk/advice/your-family/special-educational-needs/what-are-special-educational-needs/].

3. Geisslerová, E. (2012). Mít přehled: průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR. Praha: Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

4. GOV.UK: Counselling in schools: a blueprint for the future: Departmental advice for school leaders and counsellors. (2016). In Gov.uk. [Vyhledáno 4. 1. 2020 na https://www.gov.uk/government/publications/counselling-in-schools]

5. GOV.UK: Special educational needs and disability code of practice: 0 to 25 years: Statutory guidance for organisations which work with and support children and young people who have special educational needs or disabilities. (2015). In Gov.uk. [Vyhledáno 4. 1. 2020 na https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/398815/SEND_Code_of_Practice_January_2015.pdf]

6. Hlaďo, P. (2012). Profesní orientace adolescentů: poznatky z teorií a výzkumů. Brno: Konvoj.

7. Children with special educational needs and disabilities (SEND). (n.d.). In Gov.uk. [Vyhledáno 4.1.2020 na https://www.gov.uk/children-with-special-educational-needs/special-educational-needs-support].

8. Institut pedagogicko-psychologického poradenství české republiky (IPPP ČR). (n.d.). In NÚV - Národní ústav pro vzdělávání. Praha. [Vyhledáno 2. 1. 2020 na http://www.nuv.cz/vse-o-nuv/ippp-cr].

9. Jedlička, R., Koťa, J., & Slavík, J. (2018). Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha: Grada.

10. Kohoutek, R. (1998). Historie pedagogicko-psychologického poradenství. Pedagogická Orientace: VědeckýČasopis České Pedagogické Společnosti, 1998(3), 30-45.

11. Knotová, D. (2014). Školní poradenství. Praha: Grada.

12. Krejčová, L., Hladíková, Z., Šemberová, K., & Balharová, K. (2018). Specifické poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Brno: Edika.

13. MET: About the MET: Why the MET? (n.d.). In GBMC.AC.UK. [Vyhledáno 5. 1. 2020 na https://www.gbmc.ac.uk/about-the-met].

14. Michalík, J. a kol. (2013). Speciálněpedagogické centrum: Informační brožura o činnosti speciálněpedagogických center. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

15. Norfolk.gov.uk.: Difference between SEN and disabilities. (n.d.) In Norfolk.gov.uk. [Vyhledáno 19.10.2020 na https://www.norfolk.gov.uk/children-and-families/send-local-offer/about-the-local-offer/the-difference-between-sen-and-disabilities].

16. O nás. (n.d.). In NÚV - Národní ústav pro vzdělávání. Praha. [Vyhledáno 2.1.2020 na http://www.nuv.cz/vse-o-nuv].

17. Pastoral support: Pastoral support & mental well-being for higher education students. (n.d.). In GBMC.AC.UK. [Vyhledáno 5.1.2020 na https://www.gbmc.ac.uk/pastoral-support-he]

18. PPP 9: Činnost poradny. (n.d.). In PPP9. [Vyhledáno 4. 1. 2020 na https://ppp9.cz/cinnost-poradny/].

19. Speciálně pedagogická centra (2018). In Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [Vyhledáno 8. 10. 2020 na https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/specialne-pedagogicka-centra]

20. Školní poradenské pracoviště. (2018). In Inkluze v praxi. Praha: Národní institut pro další vzdělávání. [Vyhledáno 2. 1.2020 na http://www.inkluzevpraxi.cz/kategorie-reditel/1149-povinnosti-skolniho-poradenskeho-pracoviste].

21. Školská poradenská zařízení (ŠPZ). (n.d.). In NÚV - Národní ústav pro vzdělávání. [Vyhledáno 2. 1. 2020 na http://www.nuv.cz/t/pedagogicko-psychologicke-poradenstvi/skolska-poradenska-zarizeni].

22. Střediska výchovné péče. (n.d.). In Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [Vyhledáno 3. 1. 2020 na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strediska-vychovne-pece]

23. Střediska výchovné péče (SVP). (n.d.). In Národní ústav pro vzdělávání. [Vyhledáno 3. 1. 2020 na http://www.nuv.cz/t/pedagogicko-psychologicke-poradenstvi/strediska-vychovne-pece].

24. Student services & support: A supportive environment. (n.d.). In GBMC.AC.UK. [Vyhledáno 5. 1. 2020 na https://www.gbmc.ac.uk/student-support].

25. Vyhláška č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky. (2016). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

26. Zapletalová, J. (n.d.). Školní poradenská pracoviště (ŠPP). In Národní ústav pro vzdělávání. Praha. [Vyhledáno 2. 1. 2020 na http://www.nuv.cz/t/pedagogicko-psychologicke-poradenstvi/skolni-poradenska-pracoviste].

Creative Commons License
Pedagogicko-psychologická poradenská péče v České republice a Velké Británii is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 80 czk
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486

Download