PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Psychologie pro praxi (Psychology for Practice) is academic journal focused on practical applications of psychological research and theory, particularly in psychology of work and organization, social psychology, and psychology of education.

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI, Vol 53 No 2 (2018), 9–22

Využitie psychodiagnostiky v kariérovom poradenstve pre študentov vysokých škôl

[The use of psychodiagnostic instruments in process of career counselling for university students]

Zuzana Navrátilová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366486.2019.7
announced: 03. 10. 2019

abstract

Research study is focused on career counselling for university students and opportunities for using of psychodiagnostic instruments in process of career counselling. The object of the study was a recognition of studentʼs personality, interests and achievement motivation through selected diagnostic methods. Statistical evaluation of agreement between selected dimensions of diagnostic instruments was also investigated. In the study were used these questionnaires GPOP, DVP, LMI on a sample of university students of psychology (n = 101) in bachelor and master level. Correlation analysis revealed a statistically significant correlation between several dimensions of questionnaires. The implication of the study is suggestion to use these instruments as diagnostic battery in career counselling for students.

keywords: career counselling; psychodiagnostic; personality; interests; achievement motivation

references (25)

1. Cortina, M. J. (1993). What is a coefficient alpha? An examination of theory and applications. Journal of Aplied Psychology, (1), 98-104. CrossRef

2. Čakrt, M. (2008). Typologie osobnosti pro manažery. Praha: Management Press.

3. FSEV UK, Markant. (2006). Definovanie potrieb trhu práce v BSK z hľadiska absolventov VŠ. Záverečná správa z prieskumu v rámci projektu Profesijné poradenské centrum pre študentov VŠ v regióne BSK. Interný materiál FSEV UK.

4. Golden, J. P. (2011). Dotazník typológie osobnosti - GPOP SK. Praha: Hogrefe - Testcentrum.

5. Healy, C. C. (2000). Interpreting the Myers - Briggs type indicator to help clients in understanding their Strong interest inventory. Journal of Career Development, (4), 295-308. CrossRef

6. Hogan, R., Blake, R. (1999). John Holland's Vocational Typology and Personality Theory. Journal of Vocational Behavior, (55), 41-56. CrossRef

7. Holland, J. L. (1972). A guide to the self-directed career program: A practical and inexpensive vocational guidance system. Baltimore : Johns Hopkins University.

8. Holland, J. L. (1973). Diagnostic scheme for specifying vocational assistance. Baltimore: Johns Hopkins University. CrossRef

9. Holland, J. L., Gottfredson, G.D. (1974). Applying a typology to vocational aspiration. Baltimore: Johns Hopkins University. CrossRef

10. Holland, J. L., Gottfredson, G.D. (1975). Using a typology of persons and environments to explain careers: some extensions and clarifications. Baltimore: Johns Hopkins University. CrossRef

11. Hollad, J. L., Magoon, T. M., Spokane, A. R. (1981). Counselling psychology: career intervention, research and theory. Annual Review Psychology, (32), 279-305. CrossRef

12. Chauvin, I. a kol. (2010). Relationship between Holland's vocational typology and Myers-Briggs' types: Implication for career counselors. Psychology Journal, (7), 61-66.

13. Chope, R.C. (2008). Practice and research in career counselling and development. The Career Development Quarterly, (58), 98-173. CrossRef

14. Jörin, S. (2003). DVP - Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry. Praha: Testcentrum.

15. Jung, C. G. (1996). C. G. Jung. Výbor z díla I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

16. Lisá-Kretová, E., Hennelová, K. (2007). Psychologické pozadie profesionálnej orientácie VŠ študentov. Psychológia práce a organizácie, (1), 141-146.

17. Miller, M., Miller, TH. (2005). Theoretical aplication of Hollan's theory to individual decision - making styles: implication for career couselors. Journal of Employment Counseling, (42), 20-28. CrossRef

18. Nordvik, H. (1996). Relationships between Holand's vocational typology, Schein's career anchors and Myers - Briggs type's. Journal of Occupational and organizational Psychology, (69), 263-275. CrossRef

19. Reardon, R. C., Lenz, J. G. (1999). Holland's Theory and Career Assessment. Journal of Vocational Behavior, (55), 102-113. CrossRef

20. Schuler, H., Prochaska, M. (2011). Dotazník motivácie k výkonu - LMI SK. Praha: Hogrefe - Testcentrum.

21. Šucha, M. (2010). Osobnostní struktura a výkonová motivace u manažeru neziskových organizací a manažeru v podnikatelském prostředí. E-psychologie, (2), 1-11.

22. Timmons, J. et al. (2005). Career planning begins with assessment: A guide for professionals serving youth with educational and career development chellenges. Washington, D.C.: National collaborative on workforce and disability for youth, Institute for educational leadership.

23. Trochanová, V. (2010). Motivačný potenciál vybraných faktorov vo vzťahu k osobnostným črtám zamestnancov bankového sektoru. Diplomová práca. Brno: Masarykova Univerzita.

24. Wagnerová, I. (2011). Dotazník typologie osobnosti - GPOP (Golden Profiler of Personality). E-psychologie, (1), 83-86.

25. Zvalová, M., Srnánková, Ľ., Hrušovská, J. (2007). Uplatnenie absolventov vysokých škôl v praxi. Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva.

Creative Commons License
Využitie psychodiagnostiky v kariérovom poradenstve pre študentov vysokých škôl is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 80 czk
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486

Download