PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a scientific journal listed in the international prestigious database SCOPUS. The journal is published by Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. The journal focuses on the field of legal history and related topics.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 1 (2023), 83–96

Politik a právnik Nándor Bernolák (1880–1951)

[Politician and Lawyer Nándor Bernolák (1880–1951)]

Ivan Halász

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.7
published online: 25. 07. 2023

abstract

The article deals with the life and political views of Ferdinad/Nándor Bernolák, who was the rector of the new university in Debrecen before the First World War. He later served as Minister of Social Affairs in the conservative government of István Bethlen. N. Bernolák was born in Banská Bystrica and his family was of Slovak ethnic origin, but he and his brothers were of Hungarian nationality. Bernolák was a professor of penal law and a prominent member of the Hungarian conservative and Christian nationalist political wing, however, he spent only two years in parliament and government. After his political career, he worked as a lawyer in Budapest and sometimes represented his clients in very sensitive cases. He also worked as a private lecturer at the University of Budapest. N. Bernolák published mainly on penal law and legal theory. His son was an official in the Prime Minister’s Office from the 1930s to the late 1940s. The life and political career of N. Bernolák is a good example to present the career of a Hungarian lawyer in the complex and sensitive 20th century.

keywords: catholic confession; national assembly; numerus clausus; politics; university

references (23)

1. BERNOLÁK, K. (szerk.). Mária Terézia leánygimnázium értesítője az 1933-1934. iskolai évről. Budapest: Kiadta az Iskola Igazgatosaga, 1934.

2. BERNOLÁK, N. Nationalsozialismus in Ungarn : ein Zeitbild im Spiegel der Verteidigungsrede des Nándor Bernolák, gehalten im Strafprozesse gegen Böszörmény. Wien: [Druck. Ernst Pinter], 1939.

3. Bernolák Nándor dr. védőbeszéde a gyilkossággal vádolt K. J. ügyében. In: HUBERTH, G. - MÜLLER, V. (szerk.). Perbeszédek Gyűjteménye. Válogatott Vád- és Védőbeszédek. Pécs: Dunántúl egyétemi nyomdája, 1928, s. 355-372.

4. Bernolák Nándornak elégtételt adott az ügyvédi kamara fegyelmi bírósága. Prágai Magyar Hírlap, 1937, Január 29., piatok

5. CSECSOTKA, K. (zost.). Anthologia zo slovenských básnikov r. 1847-1900. Sväzok I. Budapešť: Uhorsko-krajinský vzdelávací spolok slovenský, 1934.

6. FEJÉR, L. Bernolák, Jenő. BADÓ, S. - VÍGH, G. (szerk.). Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Budapest: Pulszky Társaság - Tarsoly Kiadó, 2002.

7. GÁL, Cs. S. A Numerus clausus törvény (1920: XXV. tc.). Huszadik Század, 2008, december, 1.

8. Hétfőn megkezdődött a Böszörményi-tárgyalás. Délmaygarország, kedd, 19. október 1937.

9. HORVÁTH, P. Novšie poznatky o počiatkoch a osudoch rodiny Bernolákovcov. Historický časopis, 1992, No. 1.

10. HORVÁTH, P. Potomstvo jednej bernolákovskej rodiny zo Slanice. Biografické štúdie, 1993, roč. 20, s. 93-116.

11. János Bernolák. [online]. Dostupné na: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/hadnagyok-es-fohadnagyok-az-184849-evi-szabadsagharcban-2/b-F8/bernolak-janos-2E6/.

12. KEMPELEN, B. Magyar nemesi családok. 2. kötet. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1911.

13. Ma kezdődik 113 kaszáskeresztes összeesküvő bűnpöre. Huszadik Század, 1936. [online]. Dostupné na: <http://www.huszadikszazad.hu/1936-junius/bulvar/ma-kezdodik-113-kaszaskeresztes-osszeeskuvo-bunpore>.

14. Magyarországi tót közművelődési egyesület. [online]. Dostupné na: <https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/m-1120C/magyarorszagi-tot-kozmuvelodesi-egyesulet-11522/>.

15. MONORI, Á. A numerus clausus és a magyar katolikus sajtó 1919-1920. Médiakutató, 2003, nyár (leto).

16. NAGY, P. T. A numerus clausus történetéhez. Magyar Pedagógia, 1985, 2. Nemzetgyűléai Napló, IV. kötet. Budapest: Pesti Könyvnyomda, 1920.

17. SCHWEITZER, G. A "Pázmánytól" az "Eötvösig". Adalékok a budapesti jogi fakultás történetéhez (1945-1950). In: A katedrán innen és túl. Tanulmányok a jogi felsőoktatás múltjá ból. Pécs: Publikon, 2011, s. 185-207.

18. SOÓS, I. - SZABÓ, B. Haraszti Bernolák Nándor. Büntetőjogász - népjóléti miniszter - ügyvéd. In: SZABÓ, B. - MADAI, S. (szerk.). A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai. (1915-1947). Debrecen: Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézet, 2002.

19. STAAR, G. Simonyi Károly-díjak 2004. [online]. Dostupné na: https://www.termvil.hu/archiv/szamok/tv2004/tv0411/dij.html.

20. SZALAI, A. Nemzetgyűlési választások Győrben 1922 és 1925 között. Arrabona, 2012, 50, No. 1.

21. Vasárnapi Újság, 1893, Évf. 40, No. 6. [online]. Dostupné na: http://epa.oszk.hu/00000/00030/02031/pdf/02031.pdf.

22. VASAS, G. Mi történt 1940. augusztus 5-én s annak folytatásaként. REGIO, 2015, No. 3. [online]. Dostupné na: https://regio.tk.hu/kozlemeny/23-evf-2015-3-szam/mi-tortent-1940-augusztus-5-en-s-annak-folytatasakent-vizsgalat-egy-minden-gyanu-folott-allo-torteneti-teny-ugyeben/. CrossRef

23. VINCZE, G. A székely autonómia kérdése 1945-1946. [online]. Dostupné na: <https://adatbank.ro/html/alcim_pdf12593.pdf>.

Creative Commons License
Politik a právnik Nándor Bernolák (1880–1951) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Download