AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA
AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica (Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica) is a multidisciplinary academic journal focused on the humanities with more than 50 years of tradition.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, and EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 2 (2020), 207–237

Synestézie v autorských knihách Daisy Mrázkové

[Synaesthesia in the authorʼs books of Daisy Mrázková]

Markéta Čejková

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2021.9
announced: 02. 08. 2021

abstract

The paper focuses on books illustrated and written by the Czech artist Daisy Mrázková. It covers main inspirations and biographical information related to this segment of her artistic work. The paper is mainly focused on the gift of synaesthesia and its potential influence on Mrázkováʼs books illustrations. The phenomenon of synaesthesia is explained on the ouevre of the foreign artists and writers. Further attention is paid to other Czech artists with syneasthesia.

keywords: synaesthesia; authorʼs book; book illustration; Daisy Mrázkováʼs books; synaesthetic perception of letters

references (25)

1. Cretien Van Campen, The Hidden Sense, Synesthesia in Art and Science, Massachusetts 2010

2. Daisy Mrázková, katalog Horácké galerie, Nové Město na Moravě 2003, nepag.

3. Hajo Düchting, The Blaue Reiter, Köln 2009.

4. Richard Drury, Malovala jsem to, co jsem žila, in: Pavel Brázda - Richard Drury - Pavla Pečinková, Věra Nováková, Praha 2010.

5. Ivo Fencl, Daisy Mrázková - renesanční autorka knih pro děti, www.citarny.cz, 14. 9. 2014, nepag.

6. Miroslava Hlaváčková, Olga Karlíková, Louny 2001, nepag.

7. Radkin Honzák, Chuť tónu, barva čísla; Synestézie, dar, o němž se moc nemluví, Vesmír LXXXVIII, 2009, č. 12, s. 780.

8. https://wave.rozhlas.cz/kazdy-den-ma-svou-barvu-rika-ilustratorka-kveta-pacovska-8123016, vyhledáno 9. 12. 2019

9. https://nlp.fi.muni.cz/web3/cs/FrekvencePismenBigramu, vyhledáno 1. 6. 2017.

10. http://www.pribehrozhlasu.cz/odhaleni-89+1/slavne-porady/2804982, vyhledáno 1. 6. 2017.

11. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/, vyhledáno 1. 6. 2017.

12. https://www.youtube.com/ (Spectra Ensemble Presents Kandinskij's 'Der Gelbe Klang), vyhledáno 1. 6. 2017.

13. http://ucjtk.ff.cuni.cz/veda-a-vyzkum/synestezie/, vyhledáno 1. 6. 2017.

14. Jindřich Chalupecký, Nové umění v Čechách, Praha 1994.

15. Jan Chromý, Synestézie a její lingvistické aspekty, Československá psychologie, č. 54, 2010, s. 386.

16. Marie Judlová (ed.), Ohniska znovuzrození, Praha 1994.

17. Vasilij Kandinskij, O duchovnosti v umění, Praha 2009.

18. Marie Klimešová, Roky ve dnech, Praha 2010.

19. Jaroslav Pažout (ed.), Každodenní život v Československu 1945/8-1989, Praha 2015.

20. Milena Slavická, UB 12 - studie, rozhovory, dokumenty, Praha 2006.

21. Blanka Stehlíková - Věra Vařeková - Ondřej J. Sekora, Ondřej Sekora - Práce všeho druhu, osobnost a dílo, Praha 2003.

22. Marcus R. Watson - Jan Chromý - Lyle Crawford - David M. Eagleman - James T. Enns - Kathleen A. Akins, The prevalence of synaesthesia depends on early language learning, Consciousness and Cognition, č. 4, 2017, s. 214 (http:/ucjtk.ff.cuni.cz/wr-content/uploads/sites/57/2015/11/Watson-at-al-prevalence-of-synaesthesia.pdf).

23. Jiří Zemánek - Milan Grygar (eds), Milan Grygar, Obraz a zvuk, Image and Sound, Praha 1999.

24. Jaromír Zemina, Via artis, via vitae, Praha 2010.

25. <bez popisu>

Creative Commons License
Synestézie v autorských knihách Daisy Mrázkové is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


published: 2 x per year
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Download