AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica (Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica) is a multidisciplinary academic journal focused on the humanities with more than 50 years of tradition.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, and EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 1 (2020), 85–91

K možnostem působení sociálních věd a sociologie ve společnosti

[On the possibilities of social sciences and sociology in society]

Ján Mišovič

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2020.26
announced: 15. 12. 2020

abstract

Essay

references (21)

1. Berger, P. L. (1991). Pozvání do sociologie. Praha: Správa sociálního řízení FMO.

2. Bourdieu, P. (2013). Chvála sociologie. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 49(1), 141-148.

3. Brint, S. (2007). Guide for the Perplaxed. On Michael Burawoyʼs Public Sociology. In L. T. Nichols (ed.), Public Sociology: The Contemporary Debate (s. 237-262). New Brunswick / London: Transaction Publishers. CrossRef

4. Burawoy, M. (2005). For Public Sociology. American Sociological Review, 70(1), 4-28. CrossRef

5. Burawoy, M. (2007). Third-Wave Sociology and the End of Pure Science. In L. T. Nichols (ed.), Public Sociology: The Contemporary Debate (s. 317-336). New Brunswick / London: Transaction Publishers. CrossRef

6. Latour, B. (2002). Když věci vracejí úder: Co mohou sociálním vědám přinést "vědní studia". Biograf 29, 41 odst. Dostupné on-line z: http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=2901 (navštíveno 27. 5. 2020).

7. Law, J. (2004). After Method: Mess in Social Science Research. London / New York: Routledge. CrossRef

8. Law, J., Ruppert, E., & Savage, M. (2011). The Double Social Life of Methods. CRESC Working Paper Series 095. Dostupné on-line z: http://www.open.ac.uk/researchprojects/iccm/files/iccm/Law%20Savage%20Ruppert.pdf (navštíveno 27. 5. 2020).

9. Mills, C. W. (2008). Sociologická imaginace. Praha: Sociologické nakladatelství.

10. Musil, J. (2012). Poznání a jednání v sociální oblasti - variace na Weberovo téma. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 48(5), 1009-1016.

11. Myrdal, G. (1944). An American Dilema: The Negro Problem and Democracy. New York: Harper and Row.

12. Nohejl, M. (2007). Jednání, diskurz, kritika. Myslet společnost. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

13. Nyden, P. W. (2010). Social problem or Social Solutions? The Role of Public Sociology in Addressing Contemporary Crisis. Michigan Sociological Review, 24(3), 5-18.

14. Nyden, P., Hossfeld, L., & Nyden, G. (2011). Public Sociology: Research, Action and Change. Thoasand Oaks: Pine Forge Press. CrossRef

15. Petrusek, M. (2008). Charles Wright Mills v kontextu radikální sociologie. In C. W. Mills, Sociologická imaginace (s. 263-288). Praha: Sociologické nakladatelství SLON.

16. Riesman, D. (1950). The Lonely Crowd: The Study of the Changing American Character. New Haven: Yale University Press.

17. Stöckelová, T., & Grygar, J. (2008). Hrátky s čerty? Politické souvislosti a přesahy sociálněvědního výzkumu. Biograf 46, 43 odst. Dostupné on-line z: http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=4604 (navštíveno 27. 5. 2020).

18. Stöckelová, T. (2012). Nebezpečné známosti. O vztahu sociálních věd a společnosti Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

19. Turner, J. H. (2007). Is Public Sociology Such a Good Idea? In L. T. Nichols (ed.), Public Sociology: The Contemporary Debate (s. 263-288). New Brunswick / London: Transaction Publishers. CrossRef

20. Zaslavskaja, T. (1997). The Role of Sociology in Russia's Transformation. Russian Social Science Review, 38 (6), 28-39. CrossRef

21. Zich, F. (2003). Úvod do sociologie. Praha: VŠFS.

Creative Commons License
K možnostem působení sociálních věd a sociologie ve společnosti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


published: 2 x per year
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Download