AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) is an academic journal published by Charles University. It publishes scholarly articles in a large number of disciplines (English, German, Greek and Latin, Oriental, Romance and Slavonic studies, as well as in phonetics and translation studies), both on linguistic and on literary and cultural topics. Apart from articles it publishes reviews of new academic books or special issues of academic journals.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, and ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 2 (2019), 9–26

The birth of an institute: A centennial jubilee of Prague’s Institute of Phonetics

[The birth of an institute: A centennial jubilee of Prague’s Institute of Phonetics]

Pavel Šturm

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2019.16
published online: 18. 10. 2019

abstract

The current issue of Phonetica Pragensia is published at the occasion of the Institute of Phonetics celebrating the 100th anniversary of its official foundation. The aim of this paper is to provide background to the contributions that follow, namely a historical perspective to the tradition of long-term experimental research set up in Prague by the early phonetic pioneers and continued until today. Drawing primarily on archival materials, the article brings a more detailed account of the constitutive years in comparison to the reviews published so far. It reveals the complexity that is involved in the process of establishing and sustaining a new (phonetics) institute, which might be informative to wider audiences as well.

keywords: history of phonetics; Czech phonetics; Institute of Phonetics; Josef Chlumský; Bohuslav Hála; phonetic laboratory

references (57)

1. Bartoš, L. (1966). K šedesátinám profesora K. Ohnesorga. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity - řada jazykovědná, 15(A14), 7-13. Brno: Masarykova univerzita.

2. Ducháček, O. (1966). L'œuvre de Maxmilian Křepinský. Études romanes de Brno, 2(1), 9-21.

3. Frinta, A. (1909). Novočeská výslovnost. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

4. Frinta, A. (1916). Fonetická povaha a historický vývoj souhlásky "v" ve slovanštině. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

5. Gössel, G. (2006). Fonogram 2. Výlety k počátkům historie záznamu zvuku. Praha: Radioservis.

6. Hála, B. & Honty, L. (1931). La cinématographie des cordes vocales à l'aide du stroboscope et de la grande vitesse. Otolaryngologia Slavica, 3, 1-12.

7. Hála, B. & Sovák, M. (1941). Hlas, řeč, sluch. Praha: Česká grafická Unie.

8. Hála, B. (1923). K popisu pražské výslovnosti. Praha: Česká akademie věd a umění.

9. Hála, B. (1939). Za profesorem J. Chlumským. Časopis pro moderní filologii, 25, 249-255.

10. Hála, B. (1940). Josef Chlumský. Praha: Česká akademie věd a umění.

11. Hála, B. (1941). Akustická podstata samohlásek. Praha: Česká akademie věd a umění.

12. Hála, B. (1942). Řeč v obrazech. Praha: Václav Petr.

13. Hála, B. (1960). Fonetické obrazy hlásek. Praha: SPN.

14. Hála, B. (2018). Dvě ofenzivy: Paměti bojů v jižním Tyrolsku a na Soči (1916-1917), edited by B. Nováková & P. Heřmánek. Praha: Epocha.

15. Chlumský, J. (1911a). Appareils nouveaux. Revue de Phonétique, 1, 68-78.

16. Chlumský, J. (1911b): Pokus o měření českých zvuků a slabik v řeči souvislé. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

17. Chlumský, J. (1912). Comparaison des tracés du phonographe et du petit tambour. Revue de Phonétique, 2, 213-250.

18. Chlumský, J. (1913). Méthodes pour obtenir le profil de la langue pendant l'articulation. Revue de Phonétique, 3, 167-173.

19. Chlumský, J. (1914). La photographie des articulations dessinées au palais artificiel. Revue de Phonétique, 4, 46-58.

20. Chlumský, J. (1920). Fonetické laboratoře v cizině a nově založená laboratoř pro experimentální fonetiku na české universitě v Praze. Živé slovo, 1, 19-22.

21. Chlumský, J. (1926). Ke sporu o českou kvantitu a přízvuk. Listy filologické, 53, 304-308.

22. Chlumský, J. (1927). Ke sporu o českou kvantitu a přízvuk II. Listy filologické, 54, 22-28.

23. Chlumský, J. (1928). Česká kvantita, melodie a přízvuk. Praha: Česká akademie věd a umění.

24. Chlumský, J. (1930). Fonografický a gramofonický archiv České akademie věd a umění v Praze. Časopis pro moderní filologii, 16, 189-192.

25. Chlumský, J., Pauphilet, A. & Polland, B. (1938). Radiografie francouzských samohlásek a polosamohlásek. Praha: Česká akademie věd a umění.

26. Janko, J. (1931). Několik slov o životě a působení Josefa Chlumského. Časopis pro moderní filologii, 17, 1-5.

27. Kratochvíl, M. (2009). Lidová hudba v Československu 1929-1937. Praha: Etnologický ústav AV ČR.

28. Kratochvíl, M. (2010). Lidová hudba v nahrávkách Fonografické komise České akademie věd a umění [PhD thesis]. Praha: FF UK.

29. Kurz, J. (1959). Slavistické dílo profesora Dr Antonína Frinty. In: K. Horálek, J. Kurz & M. Romportl (Eds.), Acta Universitatis Carolinae - Philologica Supplementum, Slavica Pragensia I, 3-13. Praha: Universita Karlova.

30. Mazlová, V. (1942). Systém hanáckých samohlásek. Časopis pro moderní filologii, 28, 137-144, 270-276.

31. Mazlová, V. (1949). Výslovnost na Zábřežsku. Praha: FF UK.

32. Mehnert, D., Pétursson, M. & Hoffmann, R. (2016). Experimentalphonetik in Europa. Dresden: TUDpress.

33. Miletić, B. (1930). Jozef Chlumský. Južnoslovenski filolog, 9, 319-327.

34. Neppert, J. & Pétursson, M. (2006). Death of a phonetics institute. The phonetics institute of the University of Hamburg. The Phonetician, 93/94, 43-46.

35. Ohnesorg, K. (1947). O vývoji dětské řeči a její fonetice. Pedologické rozhledy, 3, 65-91.

36. Ohnesorg, K. (1948a). O mluvním vývoji dítěte. Praha: Jednota českých filologů.

37. Ohnesorg, K. (1948b). Fonetická studie o dětské řeči. Praha: FF UK.

38. Ohnesorg, K. (1954). Profesor Hála šedesátníkem. Časopis pro moderní filologii, 36, 46-48.

39. Ohnesorg, K. (1959). Fonetika v díle Antonína Frinty. In: K. Horálek, J. Kurz & M. Romportl (Eds.), Acta Universitatis Carolinae - Philologica Supplementum, Slavica Pragensia I, 15-20. Praha: Universita Karlova.

40. Ohnesorg, K. (1973). Český fonetik Josef Chlumský. In: Zprávy Kruhu přátel českého jazyka, 1-5. Praha: Kruh přátel českého jazyka.

41. Palková, Z. (1994). Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum.

42. Palková, Z. (2000). 80 years of phonetics at Charles University Prague. The Phonetician, 81, 47-50.

43. Panconcelli-Calzia, G. (1914). Annotationes phoneticae. Vox, 24(3), 147-168.

44. Petráň, J. (1997a). Filozofická fakulta 1848-1882. In: J. Havránek (Ed.), Dějiny Univerzity Karlovy III (1802-1918), 155-180. Praha: Karolinum.

45. Petráň, J. (1997b). Filozofická fakulta 1882-1918. In: J. Havránek (Ed.), Dějiny Univerzity Karlovy III (1802-1918), 257-304. Praha: Karolinum.

46. Polland, B. & Hála, B. (1926). Artikulace českých zvuků v rentgenových obrazech (skiagramech). Praha: Česká akademie věd a umění.

47. Romportl, M. (1985). Základy fonetiky. Praha: SPN.

48. Roques, G. (1994). Georges Straka (1910-1993). Revue de linguistique romane, 58, 281-288.

49. Skarnitzl, R. & Volín, J. (2012). Referenční hodnoty vokalických formantů pro mladé dospělé mluvčí standardní češtiny. Akustické listy, 18, 7-11.

50. Strouhal, Č. (1902). Akustika. Praha: Jednota českých matematiků.

51. Suchý, K. (1934). Jak vzniká náš národní fonetický archiv. Světozor, 34(27), 6-7.

52. Swiggers, P. (1993, Ed.). Georges Straka, Notice biographique et bibliographique. Louvain: Centre international de dialectologie générale.

53. Swiggers, P. (1994). Georges Straka (1910-1993). Orbis, 37, 593-602. CrossRef

54. Štemberková, M. (2011). Univerzita Karlova. Praha: Karolinum.

55. Šturm, P. (2015). The Prague historical collection of tuning forks: A surviving replica of the Koenig tonometre. In: R. Hoffmann & J. Trouvain (Eds.), Proceedings of the First International Workshop on the History of Speech Communication Research, 95-105. Dresden: TUDpress.

56. Šturm, P. (2019). The contribution of Czech phonetics to laryngeal investigation. In: Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences. Melbourne.

57. Volín, J. (2014). Speech sound structure studies in Prague: Differences in approaches and conflicts between methods. La Linguistique, 2014/2, 83-100. CrossRef

Creative Commons License
The birth of an institute: A centennial jubilee of Prague’s Institute of Phonetics is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


periodicity: 4 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Download