AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) is an academic journal published by Charles University. It publishes scholarly articles in a large number of disciplines (English, German, Greek and Latin, Oriental, Romance and Slavonic studies, as well as in phonetics and translation studies), both on linguistic and on literary and cultural topics. Apart from articles it publishes reviews of new academic books or special issues of academic journals.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, and ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 1 (2019), 57–73

Levý, Jiří: Umění překladu. Tři fáze překladatelovy práce. Translatologická analýza českého a německého vydání

[Levý, Jiří: The Art of Translation. Three phases of the translator's work. Translatological analysis of Czech and German editions]

Elizaveta Getta

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2019.6
announced: 31. 10. 2019

keywords: Jiří Levý; translation studies; German; contrastive analysis; equivalence

references (18)

1. Götz, Dieter et al. (2010) Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, München: Langenscheidt.

2. Levý, Jiří (1963) Umění překladu, Praha: Československý spisovatel.

3. Levý, Jiří (1950-1967) Poznámky k teorii překladu: Karton B34 [rukopis] Archiv Masarykovy univerzity, Brno.

4. Levý, Jiří (1969) Die literarische Übersetzung: Theorie einer Kunstgattung, Frankfurt am Main - Bonn: Athenäum Verlag.

5. Levý, Jiří (1971) Bude literární věda exaktní vědou?, Praha: Československý spisovatel.

6. Levý, Jiří (1983) Umění překladu, 2. doplněné vyd., Praha: Panorama.

7. Levý, Jiří (2012) Umění překladu, 4. vyd., Praha: Apostrof.

8. Klabal, Ondřej (2014) Peter Newmark a jeho přínos translatologii [diplomová práce], Praha: [s.n.].

9. Mračková Vavroušová, Petra (2018) 'Soudobá recepce díla Jiřího Levého ve Španělsku a Iberoamerice', Philologica 2018(2): 143-153. CrossRef

10. Popovič, Anton (1983) Originál-preklad: Interpretačná terminológia, Bratislava: Tatran.

11. Vilches, Eva (2012) Rosa Rabadán a její přínos pro vývoj translatologie [diplomová práce], Praha: [s.n.].

12. Bibliographisches Institut (2018) Duden online [online]. Dostupné z: https://www.duden.de/ (access: 2018-03-21).

13. Lingea (2017) Lingea: Praktisches Wörterbuch Deutsch-Tschechisch [online]. Dostupné z: https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky (access: 2018-03-21).

14. Ústav pro jazyk český AV ČR (2011) Slovník spisovného jazyka českého [online]. Dostupné z: http://ssjc.ujc.cas.cz/ (access: 2018-03-21).

15. Ústav pro jazyk český AV ČR (2008) Příruční slovník jazyka českého (1935–1957) [online]. Dostupné z: http://psjc.ujc.cas.cz/ (access: 2018-03-21).

16. Berlin-brandenburgische Akademie der Wissenschaften (2018) Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart [online]. Dostupné z: https://www.dwds.de/ (access: 2018-03-21).

17. Mabillard, Amanda (1999–2018) Shakespeare Online [online]. Dostupné z: http://www.shakespeare-online.com/ (access: 2018-03-21).

18. <bez popisu>

Creative Commons License
Levý, Jiří: Umění překladu. Tři fáze překladatelovy práce. Translatologická analýza českého a německého vydání is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


published: 4 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830