AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) is an academic journal published by Charles University. It publishes scholarly articles in a large number of disciplines (English, German, Greek and Latin, Oriental, Romance and Slavonic studies, as well as in phonetics and translation studies), both on linguistic and on literary and cultural topics. Apart from articles it publishes reviews of new academic books or special issues of academic journals.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, and ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 1 (2019), 37–47

České překlady Jesenina a sovětská ideologie

[Czech translations of Jesenin and Soviet ideology]

Stanislav Rubáš

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2019.4
announced: 31. 10. 2019

abstract

Dealing with a so far unknown part of Czech translation history, the paper uncovers traces of communist ideology in Czech translations of poems written by a Russian and Soviet poet Sergey Jesenin (1895–1925). First, it focuses on the Jesenin translations by Josef Hora (1891–1945), whose renderings of classical Russian verse have been and still are considered as canonical. Second, based on various translation-related facts, the article goes on presenting Jesenin as one of the politically and ideologically most controversial poets both in the Soviet Union and the former Czechoslovakia.

keywords: Sergey Jesenin; communist ideology; translation history

references (22)

1. Franěk, Jiří (1975) 'Umění poezie a technika překladu', in Bohumil Mathesius, Zpěvy modravé Rusi, Praha: Melantrich, 328-335.

2. Franěk, Jiří (1995/1996) 'Jeseninovské návraty a paradoxy', Informační bulletin České asociace rusistů 8: 47.

3. Fröhlich, František (2012) 'Jistých posvátných krav bylo nutno dbát i v doslovech', in Stanislav Rubáš (ed.), Slovo za slovem. S překladateli o překládání, Praha: Academia, 95-111.

4. Hora, Josef (1927) 'Jesenin, básník a člověk', in Sergej Jesenin, Jiná země, Praha: Alois Srdce, 95-102.

5. Hora, Josef (1947) Jesenin a Pasternak, Praha: František Borový.

6. Hora, Josef (1955) Básně, Praha: Československý spisovatel.

7. Jesenin, Sergej (1927) Jiná země, Praha: Alois Srdce.

8. Jesenin, Sergej (1986) Stichotvorenija i poemy, Leningrad: Sovetskij pisateľ.

9. Jesenin, Sergej (1995) Anna Sněginová, přel. Miroslav Staněk, Praha: Ruské středisko vědy a kultury v Praze.

10. Kainar, Josef (1953) Český sen, Praha: Československý spisovatel.

11. Novotný, Miloslav (1947) 'Ediční poznámka', in Josef Hora, Jesenin a Pasternak, Praha: František Borový, 167.

12. Pechtěrev, Alexej (1995) 'Několik poznámek k poémě Sergeje Jesenina "Anna Sněginová"', in Sergej Jesenin, Anna Sněginová, Praha: Ruské středisko vědy a kultury v Praze, 5-9.

13. Richterek, Oldřich (1999) 'K překladatelské interpretaci poezie Sergeje Jesenina', in Oldřich Richterek, Dialog kultur v uměleckém překladu: příspěvek k česko-ruským kulturním vztahům, Hradec Králové: MAFY, 80-128.

14. Rubáš, Stanislav (2018) 'Zábranův Jesenin', in Eva Kalivodová, Petr Eliáš (eds.), Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář, Praha: Nakladatelství Karolinum, 130-147.

15. Rumler, Josef (1955) 'K novému českému výboru', in Sergej Jesenin, Básně, Praha: Československý spisovatel, 329-342.

16. Uličná, Olga (1973) 'Sovětská poezie v překladech V. Daňka', in Bulletin ruského jazyka a literatury XVII, Praha: Univerzita Karlova, 103-118.

17. Uličná, Olga (1984) 'Jesenin v novém českém překladu', Československá rusistika XXIX(5): 208-210.

18. Uličná, Olga (1987) 'Sergej Jesenin v českých překladech', in Bulletin ruského jazyka a literatury XXVIII, Praha: Univerzita Karlova, 179-202.

19. Zábrana, Jan (1981) 'Doslov', in Sergej Jesenin, Slaměný měsíc, přel. Luděk Kubišta, Karel Milota, Jiří Taufer a Jan Zábrana, Praha: Lidové nakladatelství, 431-440.

20. Zábrana, Jan (1989a) 'Básnická povídka o lásce a revoluci', in Týž, Potkat básníka. Eseje a úvahy, Praha: Odeon, 73-78.

21. Zábrana, Jan (1989b) 'Jesenin', in Týž, Potkat básníka. Eseje a úvahy, Praha: Odeon, 24-42.

22. Zábrana, Jan (2001) Celý život. Výbor z deníků 1948/1984. Praha: Torst.

Creative Commons License
České překlady Jesenina a sovětská ideologie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


published: 4 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Download