AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) is an academic journal published by Charles University. It publishes scholarly articles in a large number of disciplines (English, German, Greek and Latin, Oriental, Romance and Slavonic studies, as well as in phonetics and translation studies), both on linguistic and on literary and cultural topics. Apart from articles it publishes reviews of new academic books or special issues of academic journals.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, and ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2015 No 2 (2015), 135–156

Saint Francis Xavier on Jesuit school stages of the Bohemian Province

Kateřina Bobková-Valentová, Magdaléna Jacková

published online: 22. 07. 2015

abstract

Saint Francis Xavier on Jesuit school stages of the Bohemian Province The study deals with Jesuit school dramas from Bohemian lands, whose protagonist is St. Francis Xavier. Four complete texts and thirteen plays preserved only in form of synopsis are analysed primarily from the point of view of most frequent motives, known also from biographies of Xavier and from fine arts. The analysis shows that in Xaverian plays from the Provincia Bohemia SJ appear both the themes and motives well known from the surviving production of other lands, and the adaptations less usual or unsupported. The synopses and texts therefore prove that many Jesuits were able to deal with the frequently treated theme such as the life of Francis Xavier, handled almost always in an exclusively allegorical way, newly and originally. Sv. František Xaverský na školních scénách jezuitské české provincie Studie se zabývá jezuitskými školskými dramaty z českých zemí, jejichž protagonistou je sv. František Xaverský. Čtyři kompletní texty a 13 her dochovaných jen ve formě synopse rozebírá především z hlediska proměn nejčastějších motivů, které se kromě divadelních her objevují také ve světcových životopisech a ve výtvarném umění. Provedený rozbor ukazuje, že v prostředí české řádové provincie se v xaveriánských hrách objevují jak náměty dobře známé z jiných zemí, tak motivy méně obvyklé či nedoložené. Synopse i texty také dokazují, že i tak často zpracovávané téma jako je život Františka Xaverského, pojímané navíc téměř výlučně alegoricky, dokázali mnozí jezuité uchopit nově a neotřele.

keywords: St. Francis Xavier; Jesuit saints; Jesuit theatre; neolatin drama; school theatre; Bohemian lands; Nicolaus Avancini (1612–1686); Arnoldus Engel (1620–1690)

230 x 157 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Download