AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) is an academic journal published by Charles University. It publishes scholarly articles in a large number of disciplines (English, German, Greek and Latin, Oriental, Romance and Slavonic studies, as well as in phonetics and translation studies), both on linguistic and on literary and cultural topics. Apart from articles it publishes reviews of new academic books or special issues of academic journals.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, and ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2014 No 1 (2014), 33–42

Rhythm Metrics for Speaker Identification in Czech

Lenka Weingartová

published online: 28. 12. 2014

abstract

This paper investigates usefulness of the global rhythm metrics (such as %V, ΔC, PVI, Varco, etc.), introduced by Ramus et al. (1999), Grabe and Low (2002) and others, for speaker identification purposes. In our sample of three Czech female speakers, these features failed to capture the inter-speaker differences satisfactorily. They are furthermore put in comparison with a local articulation rate (LAR) measure (Volín, 2009), which is shown to be capable of capturing phrase-final lengthening differences between all speakers. Rytmické ukazatele pro rozpoznávání mluvčího v češtině Článek se zabývá využitím globálních rytmických ukazatelů pro identifikaci mluvčího. Tyto metriky (%V, ΔC, PVI, Varco, atd.) zavedené ve studiích Ramuse et al. (1999), Grabové a Lowové (2002) a dalších nicméně ve vzorku tří českých mluvčích ženského pohlaví nedokázaly uspokojivě zachytit rozdíly. Jsou tedy dále srovnávány s lokálním popisem tempa (s pomocí proměnné LAR, viz Volín, 2009), zaměřeným na závěrové zpomalování na koncích promluvových úseků. Tento lokální popis byl již schopen zachytit rozdíly mezi mluvčími v míře závěrového zpomalování.

keywords: phrase-final lengthening; rhythm metrics; timing; speaker identification

230 x 157 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Download