AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 50 No 1 (2014), 37–45

Optimal Velocity to Achieve Maximum Power Output – Bench Press for Trained Footballers

Richard Billich, Jakub Štvrtňa, Karel Jelen

DOI: https://doi.org/10.14712/23366052.2015.4
announced: 03. 03. 2015

abstract

Optimal Velocity to Achieve Maximum Power Output – Bench Press for Trained Footballers In today’s world of strength training there are many myths surrounding effective exercising with the least possible negative effect on one’s health. In this experiment we focus on the finding of a relationship between maximum output, used load and the velocity with which the exercise is performed. The main objective is to find the optimal speed of the exercise motion which would allow us to reach the maximum mechanic muscle output during a bench press exercise. This information could be beneficial to sporting coaches and recreational sportsmen alike in helping them improve the effectiveness of fast strength training. Fifteen football players of the FK Třinec football club participated in the experiment. The measurements were made with the use of 3D cinematic and dynamic analysis, both experimental methods. The research subjects participated in a strength test, in which the mechanic muscle output of 0, 10, 30, 50, 70, 90% and one repetition maximum (1RM) was measured. The acquired result values and other required data were modified using Qualisys Track Manager and Visual 3D software (C-motion, Rockville, MD, USA). During the bench press exercise the maximum mechanic muscle output of the set of research subjects was reached at 75% of maximum exercise motion velocity. Optimální rychlost pohybu pro dosažení maxima výstupního výkonu – bench press u trénovaných fotbalistů Dnešní svět silového tréninku přináší řadu mýtů o tom, jak cvičit efektivně a zároveň s co nejmenším negativním vlivem na zdraví člověka. V tomto experimentu se zabýváme nalezením vztahu mezi maximálním výkonem, použitou zátěží a rychlostí. Hlavním úkolem je nalezení optimální rychlosti pohybu pro dosažení maximálního mechanického svalového výkonu při cvičení bench press, což pomůže nejenom trenérům, ale i rekreačním sportovcům zefektivnit trénink rychlé síly. Tohoto výzkumu se zúčastnilo 15 fotbalistů týmu FK Třinec. Měření probíhalo za použití 3D kinematické a dynamické analýzy pohybu experimentální metody. Zkoumaná skupina se zúčastnila silového testu, u kterého byl měřen mechanický svalový výkon s 0, 10, 30, 50, 70, 90 % a jednoho opakovacího maxima (1RM). Získané hodnoty výsledků a potřebné údaje byly následně upravovány v programech Qualisys Track Manager a Visual 3D software (C-motion, Rockville, MD, USA). Při cvičení bench press bylo maximálního mechanického svalového výkonu dosahováno u výzkumného souboru při rychlosti cvičení 75 % maximální rychlosti.

keywords: output performance; dynamic motion analysis; cinematic motion analysis; model; bench press; motion velocity výstupní výkon; dynamická analýza pohybu; kinematická analýza pohybu; model; bench press; rychlost pohybu

references (12)

1. Billich, R. (2010) Optimální zátěž pro dosažení maxima výstupního výkonu – bench press u trénovaných fotbalistů. Diplomová práce. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.

2. Caldwell, G. E. (2004) Muscle modelling. In: G. Robertson et al. Research mehtods in Biomechanics. Champaign: Human Kinetics, 183–209. PubMed

3. Hill, A. V. (1938) The heat of shortening and the dynamic constants of muscle. Proceedings of the Royal Society, B126, 136–195. CrossRef

4. Hori, N. et al.(2007). Comparison of four different methods to measure power output during the hang power clean and the weighted jump squad. Journal of Strenght and Conditioning Research, 21, 314–320. CrossRef PubMed

5. Jandačka, D. (2008) Optimalizace zátěže pro dosažení maximálního mechanického svalového výkonu. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury.

6. Jandačka, D., Vaverka, F., Gajda, V. (2006) Optimalizace svalového výkonu z hlediska rychlosti pohybu a velikosti zátěţe. In: Diagnostika motoriky mládeže. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

7. Knuttgen, H. G., Kraemer, W. J. (1987) Terminology and measurement in exercise measurement. Journal of applied sport science research, 1(1), 1–10.

8. Kraemer, J. et al. (2006) Strength Training: Development and Evaluation of Methodology. In: J. P. Maud, C. Foster (eds.), Physiological Assessment of Human Fitness. Champaign: Human Kinetics, 119–150.

9. Kraemer, W. J., NEWTON, R. U. (2000) Training for muscular power. Stientific principles of sport rehabilitation, 11(2), 342.

10. Robertson, G. et al. (2004) Research methods in biomechanics. Champaign: Human Kinetics.

11. Thomas, G. A. et al. (2007) Maximal power at different percentages of one repetition maximum: influence of resistance and gender. Journal of strength and conditioning research, 1(21), 336–342. CrossRef PubMed

12. Zatsiorsky, V., Kraemer, J. W. (2006) Science and practice of strength training. 2nd ed. Champaign: Human Kinetics.

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download