AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 50 No 1 (2014), 15–27

Excuses in Physical Education Made by Primary School Pupils of Fourth and Fifth Class

Vesna Štemberger

DOI: https://doi.org/10.14712/23366052.2015.2
announced: 03. 03. 2015

abstract

Excuses in Physical Education Made by Primary School Pupils of Fourth and Fifth Class Researches show that children are mostly active at gym/sport in the school. So it is extremely important that they participate in physical education and aren’t making excuses or aren’t passive. Excuses for physical education were in the Slovenian area already a subject to a number of researches; however all deal with pupils in third triad and/or high school pupils. This research is the first of its kind dealing with younger pupils. Despite the fact that participation in physical education is a duty and right of every pupil, some pupils in physical education do not want to participate. Therefore, we wanted to find out how much and in what way the pupils of fourth and fifth class are making excuses for physical education. In the sample 319 pupils of fourth and fifth class were included. We found that absences of school children were within the expected range, because most children aren’t long-term ill. Young pupils are expected to make excuses less often than older pupils, because the need for physical movement in this period is strongly expressed. When pupils excuse, this is most often due to illness or because of unsuitable premises and lack of time for personal hygiene after hours of physical education. Pupils in the case of non-participation in physical education often tell teacher the real reason, but often also bring an apology from parents. When pupils don’t participate in physical education, they mainly observe it; less frequently the teacher finds another occupation for them. Omluvy z tělesné výchovy žáků čtvrtých a pátých tříd základní školy Výzkumy ukazují, že ve škole jsou děti nejaktivnější v tělocvičně – při sportu. Je tedy velmi důležité, aby se účastnily tělesné výchovy, tj. neomlouvaly se a nebyly pasivní. Omluvy z tělesné výchovy již byly na území Slovinska předmětem mnoha výzkumů, nicméně všechny se zabývaly středoškoláky. Tento výzkum je prvním svého druhu zabývající se mladšími žáky. Navzdory faktu, že účast v tělesné výchově je povinností a právem každého žáka, někteří se tělesné výchovy účastnit nechtějí. Proto jsme chtěli zjistit, jak často a jakým způsobem se žáci čtvrtých a pátých tříd omlouvají z tělesné výchovy. Do vzorku bylo zahrnuto 319 žáků čtvrtých a pátých tříd. Zjistili jsme, že absence žáků byla v očekávaném rozsahu, neboť většina dětí nebývá dlouhodobě nemocná. Od mladších žáků jsme očekávali méně omluv než od žáků starších, protože je potřeba tělesného pohybu v tomto období silná. Nejčastějším důvodem absence bývá nemoc, nevyhovující prostory a nedostatek času na osobní hygienu po hodinách tělesné výchovy. V případě neúčasti v tělesné výchově žáci často řeknou učiteli skutečný důvod absence, často také přinesou omluvenku od rodičů. Když se žáci tělesné výchovy neúčastní, většinou ji pozorují; méně často je učitelé zaměstnávají dalšími činnostmi.

keywords: importance of movement; amount of physical/sports activities; participation in physical education; reasons for excuses důležitost pohybu; množství pohybových/sportovních aktivit; účast v tělesné výchově; důvody omluv

references (45)

1. American Heart Association (2005). Exercise (Physical Activity) and Children. Retrieved August 16, 2012 from http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=4596.

2. Berčič, H. (2010). Sport activities in the family as a preventive factor of alcohol addiction in youth. In R. Pišot, V. Štemberger, B. Šimunič, P. Dolenc & R. Malej. (eds.), Contemporary views on the motor development of a child. The 6th international scientific and expert symposium A Child in Motion (p. 41–43). Koper: University of Primorska, Faculty of Education; Science and research centre of Koper; University of Ljubljana: Faculty of Education. PubMed

3. Boreham, C. & Riddoch, C. (2001). The physical activity, fitness and health of children. Journal of Sport Sciences, 19(12), 915–929. CrossRef PubMed

4. Brettschnider, W. D. & Naul, R. (2004). Study on young people's lifestyles and sedentariness and the role of sport in the context of education and as a means of restoring the balance. Final report. Paderborn. Retrieved August 22, 2012 from http://www2.bso.or.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Internationales/EU_Study_Young_Lifestyle.pdf.

5. Caspersen, C. J., Powell, K. E. & Christiensen, G. M. (1985). Physical activity, exercise and physical fitness. Public Health Rep, 100, 125–131.

6. Cugmas, Z. & Burjak, V. (2008). Attitude of primary school pupils towards PE and sport activities. Pedagogical vision Didactica Slovenia, 23(1), 36–52.

7. Ewing, M. E. et al. (2002). The Role of Sports in Youth Development. In M. Gatz, M. A. Messner & S. J. Ball-Rokeach (eds.), Paradoxes of Youth and Sport. (p. 31–48).

8. Fras, Z. (2005). Expert symposium Physical activities for health of adults – state, problems and environmental support (pp. 10–14). Ljubljana: National Institute of Public Health of Republic of Slovenia.

9. Goran, M. I., Reynolds, K. D. & Lindquist, C. H. (1999). Role of physical activity in the prevention of obesity in children. International Journal of Obesity, 23(3), 18–33. Retrieved July 31, 2012 from http://www-hsc.usc.edu/~goran/PDF%20papers/R22.pdf 16. 8. 2012. CrossRef

10. Grogan, S. (1999). Body image: Understanding body dissatisfaction in men, women and children. London & New York. Rotledge.

11. Haug, E. (2008). Multilevel correlates of physical activity in the school setting. Norway: University of Bergen, Faculty of Psychology, Research Centre for Health Promotion.

12. Janečko-Goličič, A. (2012). 2nd grade pupils perception of PE. Bachelor's thesis. Ljubljana: Faculty of Education.

13. Jurak, G. & Kovač, M. (2011). Excusing from PE in primary school. Didactica Slovenica, 26(4), 19–31.

14. Jurak, G. & Kovač, M. (2011). Frequency and characteristics of excuses given by students attending special sports classes of secondary school to avoid participating in physical education class. Health care, 50(2), 95–105. CrossRef

15. Jurak, G., Kovač, M. & Strel, J. (2002). Popularity of PE in comparison to other school subjects. In B. Škof & M. Kovač (eds.), Development guidelines of Gym Class: miscellany (15th congress of Sport pedagogue union of Slovenia) (pp. 49–54). Ljubljana: Sport pedagogue union of Slovenia.

16. Jurak, G., Kovač, M. & Strel, J. (2004a). OPR_OS_P Questionnaire. Faculty of Sport. PubMed

17. Jurak, G., Kovač, M. & Strel, J. (2004b). OPR_OS Questionnaire. Faculty of Sport. PubMed

18. Jurak, G., Kovač, M. & Strel, J. (2006). Problematic of excusing from PE lessons in Slovenia. In H. Hopeler (ed.), Book of abstracts / 11th annual Congress of the European College of Sport Science (pp. 392–393). Cologne: Sportverlag Strauss.

19. Jurak, G., Kovač, M., Strel, J. & Lorenci, B. (2005). Analysis of pupil's of sport departments excusing from PE]. In G. Jurak (ed.), Sportingly talented children and youth in Slovenian school system (pp. 160–171). Ljubljana: Faculty of Sport, Institute for Kinesiology; Koper: University of Primorska, Science and research centre of Koper, Institut for Kinesiology, Publisher Annales.

20. Jurak, G., Kovač, M., Strel, J. & Starc, G. (2005). Analyses of excusing by PE. Sport, 53(3), 13–27.

21. Jurak, G., Leskošek, B. & Kovač, M. (2010). Excusing from physical education in the secondary-school sport classes. In M. Kovač, G. Jurak, G. Starc. (eds.), Proceedings of the 5th International Congress Youth Sport 2010 (pp. 235–244). Ljubljana: Faculty of Sport.

22. Konec Juričič, N. & Podkrajšek, D. (2007). Selected risk factors for the health of children and youth. In B. Štern. (ed.) Early detection and comprehensive treatment of children who are threatened by chronic non-communicable diseases (pp. 13–19). Ljubljana: CINDI Slovenia.

23. Kovač, M. & Jurak, G. (2010). Realization of PE: didactic appearances, sports programs and learning environment. Ljubljana: Faculty of Sport.

24. Kovač, M. & Jurak, G. (2011). Excusing by PE. Legislative provisions and instruction in curriculum for PE. Youth sport, 19(164), 30–31.

25. Kuhar, M. (2002). Physical self-image of youth. Social pedagogic, 6(3), 255–278.

26. Kuhar, M. (2003). Growing in culture of slimness. How young women are experiencing dissatisfaction with their bodies. Theory and practise, 40(5), 860–873.

27. Ložar, B. (2008). Rapid reports – Education. No. 28/1, pp. 1–17. Republic Slovenia: Statistical bureau of Republic Slovenia. Retrieved July 29, 2012 from http://www.stat.si/doc/statinf/09-si-126-0801.pdf.

28. Ložar, B. (2012). Preschool education in kindergartens, Slovenia, school year 2011/12 – final data. Republic Slovenia: Statistical bureau of republic Slovenia. Retrieved July 29, 2012 from http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4578.

29. Malina, R. M., Bouchard, C. & Bar-Or, O. (2004). Growth, Maturation and Physical Activity. Human Kinetics.

30. Physical Activity and Health (1996). A report from the Surgeon General. Atlanta: Dept of Health and Human Services.

31. Pišot, R., Kropej, V. & Volmut, T. (2006). The correlation between the perception of life quality and eating habits and physical/sports activity in children. In R. Pišot. (ed.), Abstracts and proceedings / 4th International Symposium A Child in Motion (p. 149–150). Faculty of Education Koper, Science and research centre of Koper, Faculty of Education Ljubljana.

32. Planinšec, J. & Fošnarič, S. (2006). Physical activities and school performance of pupils from 2nd triennium of primary school. Annales, Series Historia Naturalis, 16(2), 253–258.

33. Rule Book of Rights and Duties of Pupils in Elementary School. Official paper RS, No. 75/2004.

34. Roberts, C., Tynjala, J. & Komkov, A. (2004). Young people's health and health-related behaviour: Physical activity. In C. Currie, C. Roberts, A. Morgan, R. Smith, W. Setrtobulte, O. Samdal and V. B. Rasmussen (ed.), Young people's health in context – Health Behaviour in School-aged Children study: International report from the 2001/2002 survey (pp. 53–163). Copenhagen: Who Regional Office for Europe. PubMed

35. Sallis, J. F. & Patrick, K. (1994). Physical activity guidelines for adolescents: consensus statement. Pediatric Exerc Sci, 6, 302–314.

36. Shephard, R., J. (1997). Curricular physical activity and academic performance. Pediatric Exercise Science, 9, 113–126.

37. Sibley, B. A. & Etnier, J. L. (2003). The relationship between physical activity and cognition in children: A meta-analysis. Pediatric Exercise Science, 15(3).

38. Strel, J., Jurak, G. & Kovač, M. (2007). Excusing from the practising in PE lessons. In International Scientific Conference "Physical Activity and Health" (p. 43). Beograd: Faculty of sport.

39. Strel, J. et al.(2005). Assesment of physical/sport activity for health of children and youth. In J. Završnik, & R. Pišot (eds.), Physical/sport activity for health of children and youth (pp. 31–89). Koper: Publisher Annales, University of Primorska, Science and research centre of Koper Institute for Kinesiology.

40. Strong, W. B. et al. (2005). Evidence based physical activity for school-age youth. Journal of pediatrics, 146, 732–737. CrossRef PubMed

41. Škof, B. (2007). Sport for children and youth: pedagogical-psychological and biological aspects of children's endurance training programs. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport. PubMed

42. Štemberger, V. & Krpač, F. (2009). Optimizing physical education lessons in the second and third triennium of elementary school. Acta Kinesiologica, 3(2), 26–30.

43. Štemberger, V. (2003). Perception of quality of PE in first triennium of primary school. Doctoral dissertation. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education.

44. Štemberger, V. (2005). Quality of PE in first triennium of primary school. Didakta, 86/87 (84/85), 11–13.

45. Završnik, J. & Pišot, R. (2005). Physical/sport activity for youth of children and youth. Koper: Publisher Annales, University of Primorska, Science and research centre of Koper Institute for Kinesiology.

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download