AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 49 No 2 (2013), 32–42

Dependence of the Overall National Team Market Value on Its Success at UEFA Euro 2012

Jan Šíma, Tomáš Ruda, Vilém Omcirk

DOI: https://doi.org/10.14712/23366052.2014.4
announced: 23. 07. 2014

abstract

The content of this article is to compare overall market values of football national representations which took part in UEFA EURO 2012 in Poland and the Ukraine. The size of team market value is determined by a summarization of all the team players’ market value regardless of their participation in matches. The highest market value was achieved by the national team of Spain, the lowest by the national team of Ireland. The overall team market value is related to success (failure) at EURO 2012 which is expressed by a total amount of points gained. There is an evident strong influence of team market value on the result gained at UEFA EURO 2012 based on the results of regression and correlation analysis. The value of correlation coefficient is 0.78. Another target was determining the effectiveness of national football teams at UEFA EURO 2012 as a proportion of the representation quality and the overall amount of points gained at the tournament. From this point of view the most effective team was the Czech football representation, the least effective was the Dutch representation. Závislost velikosti tržní hodnoty mužstva na dosaženém výsledku na ME ve fotbale 2012 Obsahem článku je porovnání celkových tržních hodnot fotbalových reprezentací, které se účastnily ME ve fotbale v roce 2012 v Polsku a na Ukrajině. Velikost tržní hodnoty týmu je dána součtem tržních hodnot všech hráčů v týmu bez ohledu na to, zda do utkání nastoupili, či nikoliv. Nejvyšší tržní hodnotu měl reprezentační výběr Španělska, nejmenší pak tým Irska. Celková tržní hodnota týmů je dána do souvislosti s úspěchem (neúspěchem) na ME 2012, který je vyjádřen celkovým počtem získaných bodů. Z výsledků regresní a korelační analýzy je patrný silný vliv tržní hodnoty týmu na dosaženém výsledku na EURO 2012. Hodnota korelačního koeficientu je 0,78. Dalším cílem bylo určení efektivity národních fotbalových týmů na EURO 2012 jako poměru kvality reprezentačního výběru a celkového počtu dosažených bodů na turnaji. Z tohoto pohledu nejefektivnějším týmem byla česká fotbalová reprezentace, nejméně efektivní nizozemská reprezentace.

keywords: football; EURO 2012; market value; effectiveness; fotbal; tržní hodnota; efektivita

references (15)

1. Amir, E. & Livne, G. (2005). Accounting, Valuation and Duration of Football Player Contracts, Journal of Business Finance & Accounting, 32(3,4), 549–586.

2. Carmichael, F., Forrest, D. & Simmons, R. (1999). The Labour Market in Association Football: Who gets Transferred and for how much?, Bulletin of Economic Research, 51(2), 125–150. CrossRef

3. Feess, E. & Muehlheusser, G. (2003). The Impact of Transfer Fees on Professional Sports: An Analysis of the New Transfer System for European Football, Scandinavian Journal of Economics, 105(1), 139–154. CrossRef

4. Forker, J. (2005). Discussion of 'Accounting, Valuation and Duration of Football Player Contracts', Journal of Business Finance & Accounting, 32(3,4), 587–598.

5. Frick, B. (2007). The Football Players' Labor Market: Empirical Evidence from the Major European Leagues, Scottish Journal of Political Economy, 54(3), 422–446. CrossRef

6. Goossens, K. (2005). Competitive Balance in European Football. Mimeo: University of Antverp.

7. Groot, L. (2007). Economics, Uncertainty and European Football. Cheltenham: Edward Edgar Publishing.

8. Hendl, J. (2009). Přehled statistických metod. 3rd. ed. Praha: Portál.

9. Hoffmann, R., Chew Ging, L. & Ramasamy, B. (2002). The Socio-Economic Determinants of International Soccer Performance, Journal of Applied Economics, 5(2), 253–272.

10. Kesenne, S. (2000). Revenue Sharing and Competitive Balance in Professional Team Sports, Journal of Sports Economics, 1(1), 56–65. CrossRef

11. Lee, T. (2010). Competitive Balance in the National Football League After the 1993 Collective Bargaining Agreement. Journal of Sports Economics, 11(1), 77–88. CrossRef

12. Michie, J. & Oughton, C. (2004). Competitive Balance in Football: Trends and Effects. Birkbeck: University of London.

13. Tervio, M. (2006). Transfer Fee Regulations and Player Development, Journal of the European Economic Association, 4(5), 957–987. CrossRef

14. Tunaru, R., Clark, E. & Viney, H. (2005). An Option Pricing Framework for Valuation of Football Players, Review of Financial Economics, 14(3,4), 281–295.

15. Zimbalist, A. S. (2002). Competitive Balance in Sport Leagues – An Introduction. Journal of Sports Economics, 3(2), 111–121. CrossRef

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download