AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 1 (2011), 139–147

A Case Study of the Similarity of Kick-Biking and Running in Terms of Kinesiology

Vladimír Hojka, Radka Bačáková, Bronislav Kračmar

announced: 04. 02. 2015

abstract

A Case Study of the Similarity of Kick-Biking and Running in Terms of Kinesiology Kick-biking and running at above average intensity were examined in terms of muscle activation. Surface electromyography was used to evaluate the timing of muscle activity. The electric potentials of seven lower limb muscles were detected by unique KaZe05 mobile apparatus during both activities. Cross-correlation analysis was introduced to compute the similarity in muscle behavior as well as the timing of muscle activation. Similar mechanisms in terms of timing and motor control were identified for lower limb extensors. The kick-bike seems to be efficient tool in teaching partial running skills. Kinesiologická podobnost běhu a koloběhu – případová studie Úkolem případové studie bylo porovnat timing svalové aktivace při jízdě na koloběžce a u běhu. Byla použita metoda povrchové elektromyografie pro detekci svalové aktivity. Mobilní aparát KaZe05 umožňoval snímání elektrických potenciálů sedmi svalů na dolní končetině. pro určení podobnosti zapojování jednotlivých svalů jsme využili metodu cross-korelační analýzy. Podobné mechanismy v otázkách svalové kokontrakce antagonistů a svalové preaktivace byly nalezeny u obou činností. Jízda na koloběžce může tedy tvořit alternativní postup při učení správného zapojování svalů při odrazu.

keywords: electromyography; kinesiology; time-series; cross-correlation; pre-activation; co-contraction elektromyografie; kinesiologie; časování; kros-korelační analýza; před-aktivace; svalová kokontrakce

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download