AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 46 No 1 (2010), 47–53

A Qualitative Approach to Problems of Didactic and Apperceptive Interaction in Sport Games

Michael Velenský, Mario Buzek

announced: 04. 02. 2015

abstract

A Qualitative Approach to Problems of Didactic and Apperceptive Interaction in Sport Games This paper discusses the work of one of the subjects/themes that concerns the innovation of educational programs at pedagogical universities. Its purpose is, on the one hand, to submit basic information on qualitative research (a qualitative approach), on the other hand to provide sufficient incentive for actual educational content, i.e., for qualitatively aimed observation, analysis and evaluation of phenomena in the didactic process. The incentives are presented as collections of questions in the scope of: teacher’s activity (educating), student’s activity (learning), didactic interaction, apperceptive interaction. Aktuální problémy kvalitativního hodnocení vybraných jevů při vyučování ve sportovních hrách Příspěvek vyjadřuje zpracování jednoho z námětů, které se týkají inovace vzdělávacích programů na vysokých školách pedagogického směru, a to v záměrech teorie a didaktiky sportovních her. Jeho smyslem je jednak podat základní informace o kvalitativním výzkumu (kvalitativním přístupu), jednak poskytnout dostatek podnětů pro vlastní vzdělávací obsah, tj. pro kvalitativně zaměřené pozorování, analýzy a hodnocení jevů v didaktickém procesu. Podněty jsou prezentovány jako soubory otázek v okruzích: činnost učitele (vyučování), činnost žáka (učení), didaktická interakce, apercepční interakce.

keywords: qualitative research; alternative approach; theory and didactic of sports games kvalitativní výzkum; alternativní přístup; teorie a didaktika sportovních her

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download