AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 3 (2020), 15–26

Kompenzační bonus – příjem, nebo výdaj veřejných rozpočtů?

[Compensation Bonus – Revenue or Expenditure of Public Budgets?]

Radim Boháč

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.21
announced: 03. 09. 2020

abstract

The aim of this article is to answer the question whether the compensatory bonus is revenue or expenditure of public budgets. To answer this question, the article analyzes the legal regulation of the compensation bonus and assesses whether this bonus is a tax in a broader sense. In this context, legislative proposals concerning the budgetary determination of the compensatory bonus are evaluated as rapid and unsystematic proposals. The article concludes that the compensatory bonus is not a tax in a broader sense and neither revenue nor expenditure of public budgets, but a reduction of public budget revenue.

keywords: compensation bonus; public budgets; revenues and expenditures

references (20)

1. BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 329 s. ISBN 978-80-7478-045-5

2. KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 344 s. ISBN 978-80-7552-935-0

3. SCHILLEROVÁ, Alena. Komentář k § 2 daňového řádu In: BAXA, Josef, et al. Daňový řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 800 s. ISBN 978-80-7357-564-9

4. Důvodová zpráva k návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. In: psp.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=808&CT1=0

5. Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 "OŠETŘOVNÉ" PRO OSVČ In: mpo.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/6/Program-Osetrovne-pro-OSVC_KVETEN-10_6_20_final.pdf

6. Záruční program COVID II pro firmy zasažené koronavirem In: cmzrb.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

7. Sněmovní dokument 5603 Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 808 In: psp.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/sd.sqw?cd=5603&o=8

8. Sněmovní tisk 808 Vl.n.z. o kompenzačním bonusu v souv. s krizovými opatřeními In: psp.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=808

9. 44. schůze, 55. hlasování, 7. dubna 2020, 22:10 Vl.n.z. o kompenzačním bonusu v souv. s krizovými opatřeními In: psp.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=72553

10. 19. schůze, 5. hlasování, 09. 04. 2020 In: senat.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=18757&O=12

11. 399. USNESENÍ SENÁTU z 22. schůze, konané dne 13. května 2020. In: senat.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=95074

12. 22. schůze, 19. hlasování, 13.05.2020 In: senat.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=18974&O=12

13. Ministryně financí se mýlí: Obce nyní nemohou investovat! Potřebují od vlády tři zásadní změny, aby mohly co nejdříve roztočit kola celé ekonomiky In: smocr.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/ministryne-financi-se-myli-obce-nyni-nemohou-investovat-potrebuji-od-vlady-tri-zasadni-zmeny-aby-mohly-co-nejdrive-roztocit-kola-cele-ekonomiky

14. Ministryně financí reaguje na výzvy zástupců samospráv In: mfcr.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministryne-financi-reaguje-na-vyzvy-zast-38500

15. Sněmovní tisk 850 Novela z. o kompenzačním bonusu. In: psp.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=850

16. ČERNÝ DEN PRO OBCE A KRAJE In: smocr.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/cerny-den-pro-obce-a-kraje

17. Sněmovní tisk 874/0, část č. 1/6 Vl.n.z., kterým se mění některé daň.zák.v souv.s koronavirem - EU. In: psp.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=874&CT1=0.

18. 24. schůze, 39. hlasování, 11.06.2020. In: senat.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=19093&O=12

19. SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 12. FUNKČNÍ OBDOBÍ 436. USNESENÍ SENÁTU. In: senat.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=95481

20. 49. schůze, 215. hlasování, 16. června 2020, 15:19 Vl.n.z., kterým se mění některé daň.zák.v souv.s koronavirem - EU. In: psp.cz [online], 2020 [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=73286

Creative Commons License
Kompenzační bonus – příjem, nebo výdaj veřejných rozpočtů? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download