AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

The journal AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis, subtitled “Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy” (Papers on the History of Charles University), is a periodical devoted not only to the history of the Prague university but also to the history of education and student movement in the Czech lands. The journal, published since 1960 as part of the Acta Universitatis Carolinae series, also publishes essays presenting original historical sources (all texts are accompanied by summaries in foreign languages, mainly in English and German). It regularly publishes reviews and annotations of works on the history of education and annals of research activities.

The journal is archived in Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 1 (2020), 219–229

Lectures on Homer at non-Catholic Universities in Central Europe as Attested in Matthaeus Collinus’s Specimen studii ac laborum (1557) and Joachim Camerarius’s Commentarius explicationis primi libri Iliados (1538)

Marcela Slavíková

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.28
announced: 08. 03. 2021

abstract

The purpose of this paper is to describe the structure, content, and objectives of lectures on Homer that were given by two prominent intellectuals of the early sixteenth century, namely Matthaeus Collinus (1516–1566) and Joachim Camerarius the Elder (1500–1574). The paper comprises a detailed analysis of Collinusʼs Specimen studii ac laborum (1557), whose main points are then compared with those included in Commentarius explicationis primi libri Iliados (1538) by Camerarius. Conclusions are drawn as to whether there is a direct relation between the two volumes.

keywords: lectures on Homer in the early sixteenth century; Didactics of Humanist Greek; Matthaeus Collinus; Joachim Camerarius the Elder; Greek Classes at the University of Prague; Specimen studii ac laborum by Matthaeus Collinus; Commentarius explicationis primi libri Iliados by Joachim Camerarius

references (20)

1. BERÁNEK Karel, Mistr Jan Campanus ve správě universitních kolejí, Praha 1952 (ungedruckte Dissertation), Archiv der Karlsuniversität, Sign. 3150

2. BLÁHOVÁ Marie, Osudy Zbraslavské kroniky, Studia historica Brunensia 62, 2015, S. 143-154

3. DAŇHELKA Jiří, Ješínovy výpisky z Dalimilovy kroniky, Listy filologické 84, 1961, S. 58-59

4. DOLEŽALOVÁ Lucie, Absolute Alterity in the Cult of Saints: Saint Nobody, in: Ada Marinković - Trpimir Vedriš (eds.), Identity and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints, Zagreb 2010, S. 89-102

5. EMLER Josef, Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: Fontes rerum Bohemicarum, IV, Praha 1882-1884

6. HRDINA Karel, Mistr Jan Kampanus, Mecenáši Karlovy university, Praha 1949

7. MENDELOVÁ Jaroslava, Jan Campanus Vodňanský ve fondech pražského městského archivu, Acta universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 5, Z pomocných věd historických XIV, 1996, S. 155-161

8. ODLOŽILÍK Otakar, Z počátků husitství na Moravě, Brno 1927

9. POLIŠENSKÝ Josef, České dějepisectví předbělohorského období a pražská akademie, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 4, 1963, S. 115-137

10. POLIŠENSKÝ Josef - VOBRÁTILOVÁ Jana, M. Jana Kampana kalendář dobrodiní, prokázaných pražské Akademii, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 4, 1963, S. 67-95

11. SILAGIOVÁ Zuzana - ŠMAHEL František (edd.), Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis / Die ältesten Bücherkataloge der Prager Universität, in: Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis 271: Magistri Iohannis Hus Opera omnia tomus XXXVIIB - Supplementum II, Turnhout 2015

12. STORCHOVÁ Lucie, Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích, Praha 2011

13. STUMMVOLL Josef (Hg.), Geschichte der Österreichischen Nationalbibliothek, I, Wien 1968

14. SVATOŠ Michal, Mistr Jan Kampanus a pražská univerzita, Vodňany a Vodňansko 5, 2002, S. 125

15. TRUHLÁŘ Antonín - HRDINA Karel - MARTÍNEK Jan - HEJNIC Josef, Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, I-VI, Praha 1962-2012

16. URBÁNKOVÁ Emma, Zbytky knihovny M. Václava Korandy ml. v Universitní knihovně v Praze, in: Ročenka Universitní knihovny v Praze 1956

17. WINTER Zikmund, O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje, Praha 1899

18. Datenbanken / Databáze:

19. VD 17: Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts: <http://www.vd17.de/>

20. Repertorium biblicum: Repertorium biblicum medii aevi: <http://www.repbib.uni-trier.de/cgi-bin/rebiIndex.tcl>

Creative Commons License
Lectures on Homer at non-Catholic Universities in Central Europe as Attested in Matthaeus Collinus’s Specimen studii ac laborum (1557) and Joachim Camerarius’s Commentarius explicationis primi libri Iliados (1538) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Download