AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

We are pleased to share that the AUC Geographica was awarded an Impact Factor of 0.6 in the 2022 Journal Citation Reports™ released by Clarivate in June 2023. AUC Geographica ranks (JCI) in Q3 in Geography.

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: WOS, EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Journal metrics 2022

Web of Science
Impact factor (JCR®): 0.6
Journal Citation Indicator (JCI): 0.24
Rank (JCI): Q3 in Geography

Scopus
Cite Score: 1.1
Rank (ASJC): Q3 in Geography, Planning and Development; Q3 in General Earth and Planetary Sciences

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 50 No 1 (2015), 91–100

Multilevel analysis of health risk behaviour in Czech teenagers

Jana Spilková, Hynek Pikhart, Dagmar Dzúrová

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.89
published online: 21. 06. 2015

abstract

The health risk behaviour (HRB) of teenagers, especially substance abuse, is one of the most serious problems of today’s public health arena. The aim of this paper is to assess the extent of the multiple health-risk behaviours within the teenage population and to analyse the role of the individual and family structure as well as educational and geographic factors in the combination of their risk behaviours (frequency of smoking, alcohol intoxication and lifetime cannabis use). The data for this paper come from an on-line survey among elementary school students in 19 selected schools in Prague and 18 other elementary schools throughout Czechia. Family composition and relationship with the adolescent’s mother were confirmed as significant variables associated with risk behaviours. Adolescents coming from two-parental families had a significantly lower prevalence rate of all three HRB than students living with only one parent or in zero-parent families. Respondents who declared the highest satisfaction with the relationship with their mother had the lowest prevalence of all three HRB characteristics. Regarding leisure time activities, going out with friends clearly increased the risk of HRB, and having specific hobbies reduced the risk of HRB’s. The strongest association revealed was the one between the co-occurrence of health risk behaviours and going out with friends. Significant associations with the aggregate municipality characteristics were confirmed only in the case of marijuana use. It is thus mainly the family and peer domain where the prevention and health policies have to focus. Víceúrovňová analýza zdravotně rizikového chování českých teenagerů Zdravotně rizikové chování teenagerů, především pak užívání návykových látek, je jedním z nejožehavějších problémů v rámci zdravotní problematiky. Cílem tohoto článku je popsat rozsah vícenásobného zdravotně rizikového chování v rámci náctileté populace a také analyzovat roli individuálních a rodinných faktorů, stejně tak jako školního prostředí a geografických faktorů na kombinace rizikového chování mladých lidí v Česku. Hodnocena je frekvence kouření, zkušenosti s opilostí a také užívání marihuany. Data pro tento výzkum byla získána v rámci šetření provedeného on- -line mezi žáky devátých ročníků 19 základních škol v Praze a 18 základních škol ve zbytku republiky. Výsledky ukazují, že složení rodiny a zejména pak kvalita vztahu s matkou byly potvrzeny jako významné proměnné spojené s rizikovým chováním v tomto věku. Adolescenti pocházející z úplných rodin (s oběma rodiči), měli signifikantně menší prevalenci všech tří rizikových chování oproti studentům, kteří žili v rodině pouze s jedním ze svých biologických rodičů, či zcela bez rodičů. Také respondenti, kteří deklarovali vysokou spokojenost se svým vztahem k matce, měli nejnižší prevalenci rizikových chování. Pokud jde o volnočasové aktivity, je to především „chození ven s kamarády a partou“, které očividně nejsilněji zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k rizikovému chování. Naopak, specifické koníčky (v tomto případě různé kroužky a zájmová sdružení) redukovala toto riziko. Signifikantní asociace s agregátními veličinami (charakteristikami obcí) byly potvrzeny pouze v případě užívání marihuany, u ostatních druhů rizikového chování tedy geografické faktory neměly prokazatelný vliv. Je tedy jasné, že prevence a zdravotní politika v této oblasti rizikového chování adolescentů musí být zaměřena na první místě na rodinu a oblast vrstevnických vztahů.

keywords: health risk behaviour; teenagers; family and individual factors; school environment; municipality characteristics

Creative Commons License
Multilevel analysis of health risk behaviour in Czech teenagers is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 200 czk
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Download